Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm 2016 – 2017

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm học 2016 – 2017 là đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án và bảng ma trận đề thi kèm theo. Tải miễn phí đề thi học kì 1 lớp 5 này về sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập chuẩn bị cho bài thi cuối kì 1, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho các thầy cô ra đề cho các em học sinh.

Trắc nghiệm online: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Huệ năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm 2016 – 2017

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học Kỳ Phú, Ninh Bình năm 2016 – 2017

PHÒNG GD&ĐT NHO QUAN

TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ PHÚ

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN TOÁN – LỚP 5

(Thời gian làm bài 40 phút)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Trong các số thập phân 423,15 phần thập phân là:

A. 15 B. 15/10 C. 15/100 D. 15/1000

Câu 2: Các số 5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3

B. 6,02; 5,7; 5,3; 4,32; 4,23

C. 4,23; 5,3; 5,7; 6,02; 4,32

D. 4,23; 4,32; 5,3; 5,7; 6,02

Câu 3. Hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 43 cm B. 450 cm2 C. 86cm D. 450cm

Câu 4. Mua 12 quyển vở hết 36 000 đồng. Mua 25 quyển vở như thế hết số tiền là:

A. 75 000 đồng B. 36037 đồng C. 900 000 đồng D. 110 000 đồng

Câu 5: Tổng của hai số là 125. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Số thứ nhất là:

A. 25 B. 50 C. 75 D. 30

Câu 6: Trong phép chia 33,14 : 58 nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. Thì số dư là:

A. 8 B. 0,8 C. 0,08 D. 0,008

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống

13m 5dm = ……………m 3tấn 25kg = …………tấn

6m2 12dm2 = …………m2 1805 m2 = ………. ha

Câu 8: Đặt tính rồi tính

a) 457,75 + 109,18

b) 1142,45 – 674,18

c) 240,6 × 3,5

d) 17,55 : 3,9

Câu 9: Một cửa hàng cả ngày bán được 450 tấn gạo, trong đó buổi sáng bán được 65% số gạo. Hỏi buổi chiều của hàng đó bán được bao nhiêu tấn gạo?

Câu 10: Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Hướng dẫn giải và chấm điểm môn Toán lớp 5

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm):

– Học sinh khoanh vào kết quả đúng ở mỗi câu cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

A

B

C

Phần II: Tự luận: (7 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Học sinh điền đúng mỗi ý cho 0,5 điểm

13m 5dm = 135m 3tấn 25kg = 3,025tấn

6m2 12dm2 = 6,12m2 1805 m2 = 0,1805ha

Câu 8: (2 điểm)

– Học sinh đặt tính và tính đúng mỗi ý cho 0,5 điểm

Câu 9: (2 điểm)

Bài giải

Buổi sáng cửa hàng đó bán được số gạo là:

450 : 100 × 65 = 292,5 (tấn) (1 điểm)

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số gạo là:

450 – 292,5 = 157,5 (tấn) (0,75 điểm)

Đáp số: 157,5 tấn (0,25 điểm)

Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác và giải đúng vẫn cho điểm tối đa.

Câu 10: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Mời các bạn truy cập chuyên mục Đề thi học kì 1 lớp 5 để tải thêm đề thi môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa học,… về làm thêm. Việc luyện thi qua nhiều đề thi sẽ giúp các em học tốt hơn, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi học kì 1 lớp 5 sắp tới. Chúc các em thi tốt.

Leave a comment