Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018 – 2019 theo Thông tư 22 có đáp án và bảng ma trận đề thi học kì 1 chuẩn theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi học kì 1. Đồng thời đây là nguồn tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo khi ra đề thi cho các em học sinh. Sau đây mời thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề bài: Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước các câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5đ)

Chữ số 9 trong số 427,098 có giá trị:

A. frac{9}{1000}

B. frac{9}{10}

C. frac{9}{90}

D. frac{9}{100}

Câu 2: (0,5đ)

Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …….. %

A. 5,8%

B. 0,58%

C. 58%

D. 580%

Câu 3: (0,5đ)

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: M3

Một cửa hàng bán một chiếc ti vi được lãi 276 000 đồng và bằng 12% tiền vốn bỏ ra. Vậy giá bán chiếc ti vi đó là:

A. 2567000 đồng

B. 3452 000 đồng

C. 3000000 đồng

D. 2576 000 đồng

Câu 4: (0,5 đ)

a) Số thập phân gồm 20 đơn vị, 1 phần mười và 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18

B. 2010,800

C. 20,108

D. 30,800

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 7cm2 9mm2 = …mm2 là:

A. 79

B. 790

C. 709

D. 7 900

Câu 5: (0,5đ) Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài là:

A. 80m2

B. 357m2

C. 375m2

D. 275m2

Câu 6: (0,5đ): Tìm giá trị của x sao cho:(0,5) ( M3)

x – 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 4,27

B. 1,73

C. 173

D. 1,37

>. Tham khảo: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018 – 2019

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a)146,34 + 521,85

b)745,5 – 14,92

c)25,04 x 3,5

d) 66,15: 63

Câu 8: (1 điểm) Tìm X

X+ 1,25 = 13,5 : 4,5

X x 4,25 = 1,7 x 3

Câu 9: (1,5 đ) Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 35m, chiều dài bằng 7/5 chiều rộng. Cứ trung bình m2 thửa ruộng đó thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng trên thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

Câu 10 ( 2 điểm) M3

Một cửa hàng buổi sáng bán được 75kg gạo và bằng 60% lượng gạo bán buổi chiều . Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Câu 11 (0,5 điểm) M4

Tính nhanh:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

>> Tham khảo: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 – 2019

Đáp án: Đề kiểm tra học kì 1 Môn Toán lớp 5

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (0,5đ) Đáp án. D

Câu 2: (0,5đ) Đáp án C

Câu 3: (0,5đ) Đáp án D

Câu 4: (0,5đ) Đúng mỗi đáp án (0,25đ)

Câu a. A

Câu b. C

Câu 5: (0,5đ) Đáp án C

Câu 6: (0,5đ) Đáp án A

II. TỰ LUẬN: 6 điểm

Câu 7 (2 điểm – mỗi phép tính đúng 0,5 đ)

a) 668,19

b)730,58

c) 87,64

d)1,05

Câu 8. (1 điểm – mỗi phép tính đúng 0,5 đ)

X+ 1,25 = 13,5 : 4,5

X + 1,25 = 3

X = 3 -1,25

X = 1,75

X x 4,25 = 1,7 x 3

X x 4,25 = 5,1

X = 5,1 : 4,25

X = 1,2

Câu 9: (1,5 điểm)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

35 x = 49 (m) 0,5 điểm

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

49 x 35 = 1715 (m2) 0,5 điểm

Số tấn thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là:

1715 x 20 = 34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) 0,5 điểm

Đáp số: 34,4 tấn thóc

Câu 10: (2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán được trong buổi chiều là: (0,5 điểm)

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,5 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán được số gạo là: (0,25 điểm)

125 + 75 = 200( kg) = 2 (tạ) (0,5 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

Câu 11: (0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

>> Đề thi mới nhất: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22 – Đề 2

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5:

Mạch kiến thức và kĩ năng

Số câu và

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số thập phân và các phép tính với số thập phân

Số câu

2

1

1

2

3

3

Số điểm

0,75

2,0

0,5

1,5

1,25

3,5

Đại lượng và đo đại lượng: Các đơn vị đo diện tích

Số câu

1

1

Số điểm

0,25

0,25

Yếu tố hình học: diện tích các hình đã học

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,5

0,5

1,5

Giải toán về tỉ số phần trăm

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0.5

0,5

2.0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

2

2

2

7

5

Số điểm

1,25

0,75

2,0

1,0

3,5

1,5

3,0

7,0

Tham khảo chi tiết các đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Ngoài đề thi môn Toán bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment