Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm 2016 – 2017

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm học 2016 – 2017 được TimDapAnsưu tầm, chọn lọc có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Giao Hương, Giao Thủy năm 2015 – 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Sơn Mỹ 2, Bình Thuận năm 2016 – 2017

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 4 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 – 2014

TRƯỜNG TH ĐỒNG KHO 1 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học: 2016 – 2017

Lớp: 4 . . . . Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (4 điểm)

Câu 1: Số 42 570 300 được đọc là: (1 điểm)

A. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.

B. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm.

C. Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm.

D. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.

Câu 2: Số vừa chia hết cho 2 và 5 là: (1 điểm)

A. 102 B. 120 C. 125 D. 152

Câu 3: Trong số 9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào?

A. Hàng trăm, lớp đơn vị B. Hàng nghìn, lớp nghìn

C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn

Câu 4: 3 tấn 50 kg = …… kg. Số cần điền vào chỗ chấm là: (1 điểm)

A. 3050 B. 30 0050 C. 350 D. 305

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 × 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kém chiều dài 52 m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó?

Bài giải

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm: (1 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

a. Đường thẳng IK vuông góc với đường thẳng ……… và đường thẳng……

b. Đường thẳng AB song song với đường thẳng ………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI MÔN TOÁN LỚP 4

PHẦN 1: (4 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 1 điểm; kết quả là:

1. D

2. B

3. C

4. A

PHẦN 2: (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

Kết quả là:

a. 646 919

b. 673 549

c. 173404

d. 147 (dư 31)

Câu 2: (1 điểm) Thứ tự từ bé đến lớn là: 57 396; 57 936; 75 639; 75 936.

Câu 3: (2 điểm)

Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất là:

(160 – 52) : 2= 54 (m) (0,5 điểm)

Chiều dài của mảnh đất là:

(160 + 52) : 2 = 106 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của mảnh đất là:

106 x 54 = 5724 (m2) (0,75 điểm)

Đáp số: 5724 m2 (0,25 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

a. Đường thẳng IK vuông góc với đường thẳng AB và đường thẳng CD (0,5 điểm)

b. Đường thẳng AB song song với đường thẳng CD (0,5 điểm)

Leave a comment