Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 4

0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 4 là tài liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng các bậc phụ huynh cho các em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt và thi tốt.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 4

(Thời gian làm bài 40 phút)

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cai trước câu trả lời đúng

1/ Số liền sau của 68 là:

A. 67

B. 69

C. 70

D. 71

2/ Số thích hợp vào chỗ … là số nào?

50 – 16 + 66 = ….

A. 90

B. 92

C. 98

D. 100

3/ Số lớn nhất trong các số: 58, 63, 71, 69

A.58

B. 63

C. 71

D. 69

Bài 2: Đặt tính rồi tính

46 + 23

62 + 28

84 – 35

100 – 58

Bài 3: Tìm x

a. 56 – x = 38

b. x + 34 = 57

c. x – 52 = 70 – 36

Bài 4: Nhà Lan nuôi 50 con vừa gà và vịt, trong đó có 28 con gà. Hỏi nhà lan nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài 5: Số?

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

Bài 6: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 2

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 4

Bài 1:

1/ B. 69

2/ D. 100

3/ C. 71

Bài 2:

46 + 23 = 69

62 + 28 = 90

84 – 35 = 49

100 – 58 = 42

Bài 3:

a. 56 – x = 38

x = 56 – 38

x = 18

b. x + 34 = 57

x = 57 – 34

x = 23

c. x – 52 = 70 – 36

x – 52 = 34

x = 34 + 52

x = 86

Bài 4:

Nhà lan nuôi số con vịt là:

50 – 28 = 22 (con)

Đáp số: 22 con vịt.

Bài 5:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 - 2020 - Đề 4

Bài 6: Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

10 + 15 + 20 = 45 (cm)

Đáp số: 45 cm.

Ngoài ra, Tìm Đáp Án có cả Tuyển tập bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 tổng hợp nhiều đề tham khảo hay, chất lượng được Tìm Đáp Án sưu tầm gửi đến các bạn, nhằm giúp các em học sinh tự luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học. Các bạn có thể làm trực tiếp trên trang Tìm Đáp Án tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán có đáp án năm 2019 – 2020 – Đề 4

Trên đây, Tìm Đáp Án đã giới thiệu tới các em Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 4. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 hay Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên và xã hội 2, Bài tập cuối tuần lớp 2,…. để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Leave a comment