Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Quỳnh Lưu 2, Nghệ An năm học 2015 – 2016

0

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Quỳnh Lưu 2, Nghệ An năm học 2015 – 2016 là tài liệu tham khảo hay được Vndoc.com sưu tầm. Đề gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn với 5 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài là 90 phút. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra văn học trung đại Việt Nam lớp 12 trường Cầu Ngang A, Trà Vinh năm 2015

Đề thi học kỳ I môn Ngữ văn lớp 12 trường Đông Du, TP.HCM năm học 2015 – 2016

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU II
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 12
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Phần đọc hiểu (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

“… Ai đi vô nơi đây
Xin dừng chân xứ Nghệ
Ai đi ra nơi đây
Kịp dừng chân xứ Nghệ
Nghe câu vè ví dặm
Càng lắng lại càng sâu
Như sông La chảy chậm
Đong bao thuở vui sầu
Ăn, xứ Nghệ ăn đặm
Đã nói, nói hết lòng
Đất này bền nghĩa bạn
Đất này tình thủy chung …”

(Gởi bạn người Nghệ Tĩnh – Huy Cận)

Câu 1. Thể thơ được sử dụng trong văn bản trên? (0,5 điểm)

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ: Đất này bền nghĩa bạn – Đất này tình thủy chung (1,0 điểm)

Câu 3. Xác định các phương thức biểu đạt chính của văn bản? (0,5 điểm)

Câu 4. Trình bày suy nghĩ của anh/ chị về nội dung được gợi ra từ văn bản trên? (Trình bày khoảng 8 – 10 dòng) (1,0 điểm)

II. Phần làm văn (7,0 điểm)

Cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau:

“… Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành …”

(Trích “Tây Tiến”- Quang Dũng, Ngữ văn 12, Tập một, NXB GD – 2007, tr.89)

Qua đoạn thơ, anh/ chị có suy nghĩ gì về quá khứ hào hùng của dân tộc và vai trò của thế hệ trẻ trong thời đại ngày nay?

…………….Hết.……………
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

Leave a comment