Đề thi học kì 1 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 trường Tiểu học Hợp Thịnh, Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018

0

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 trường Tiểu học Hợp Thịnh, Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018 bao gồm đề thi và đáp án, giúp các em ôn tập kiến thức môn Lịch sử – Địa lý dễ dàng hơn. Đây cùng sẽ là tài liệu ôn thi học kì I lớp 5 hữu ích dành cho quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG

TRƯỜNG TH HỢP THỊNH

Họ và tên:…………………..

Lớp:…………………………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐẠI LÍ – LỚP 5

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Phần I: TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái trước các câu trả lời đúng trong mỗi câu sau:

Câu 1: Năm 1862, ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “Bình Tây Đại nguyên soái”?

A. Tôn Thất Thuyết B. Phan Đình Phùng

C. Trương Định D. Hàm Nghi

Câu 2: Người tổ chức phong trào Đông du là:

A. Phan Châu Trinh B. Phan Bội Châu

C. NguyễnTrường Tộ D. Nguyễn Tất Thành

Câu 3: Ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám:

A. Thực dân Pháp phải chấm dứt ách cai trị nước ta.

B. Đập tan xiềng xích nô lệ suốt 80 năm, giành chính quyền về tay nhân dân ta, mở ra một trang lịch sử mới cho dân tộc.

C. Toàn dân được ấm no hạnh phúc.

D. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ.

Câu 4: Nước ta có bao nhiêu dân tộc?

A. 45 B. 54 C. 64 D. 53

Câu 5: Phần đất liền nước ta giáp với các nước:

A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan

B. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia

C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia

D. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia

Câu 6: Ở nước ta, dân cư tập trung đông đúc nhất ở:

A. Vùng núi

B. Ven biển và hải đảo

C. Đồng bằng, ven biển

Phần II: TỰ LUẬN

1. Chọn các từ (trong ngoặc đơn) để điền vào chỗ …….trong các câu dưới đây cho phù hợp

a) (hòa bình, nhân nhượng, hi sinh, nhất định)

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn …………….., chúng ta phải ………………… Nhưng chúng ta càng……………, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà……………tất cả, chứ ……………. không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”

b) (đường sắt, đường bộ)

Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải. ……………..Bắc- Nam và quốc lộ 1A là hai tuyến…………………….. và …………………. Dài nhất của đất nước.

2. Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

a) (Lịch sử)

A

B

1. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

a. Thu – đông 1950

2. Chiến thắng Biên giới

b. Ngày 2 tháng 9 năm 1945

3. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi

c. Thu – đông 1947

4. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

d. Ngày 19 tháng 8 năm 1945

5. Chiến thắng Việt Bắc

e. Ngày 3 tháng 2 năm 1930

b) (Địa lí)

A. Tên khoáng sản

B. Nơi phân bố

1. Dầu mỏ

a. Hà Tĩnh, Yên Bái, Thái Nguyên

2. Bô-xít

b. Biển Đông

3. Sắt

c. Tây Nguyên

4. A-pa-tít

d. Quảng Ninh

5. Than

e. Lào Cai

3. Trả lời câu hỏi

a. Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Em hãy nêu vai trò của biển nước ta đối với sản xuất và đời sống.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

D

B

B

C

B

Điểm

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Phần II: TỰ LUẬN

1. Chọn các từ (trong ngoặc đơn) để điền vào chỗ …….trong các câu dưới đây cho phù hợp

a) (hòa bình, nhân nhượng, hi sinh, nhất định) (1đ)

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”

b) (đường sắt, đường bộ) (1đ)

Nước ta có nhiều loại hình giao thông vận tải đường sắt Bắc- Nam và quốc lộ 1A là hai tuyến đường sắtđường bộ dài nhất của đất nước.

2. Nối cột A với cột B sao cho thích hợp

a) (Lịch sử) (1đ)

b) (Địa Lí) (1đ)

3. Trả lời câu hỏi

a. Ở các địa phương, nhân dân ta đã chiến đấu để đánh đuổi giặc Pháp với tinh thần như thế nào? (1,5đ)

Ở các địa phương, nhân dân ta đã chiến đấu để đánh đuổi giặc Pháp với tinh thần như thế nào?

Trả lời:

Ở các địa phương khác trong cả nước, cuộc chiến đấu chống quân xâm lược cũng diễn ra quyết liệt. Nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài với niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi”

b. Hãy nêu năm điều kiện thuận lợi để thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước? (1,5đ điểm). Mỗi ý được 0,3 điểm.

1/ Giao thông thuận lợi

2/ Dân cư đông đúc, người lao động có trình độ cao.

3/ Đầu tư nước ngoài.

4/ Có trung tâm văn hóa, khoa học kĩ thuật.

5/ Ở gần vùng có nhiều lương thực, thực phẩm

Leave a comment