Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2019 – 2020 – Đề 2

0

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2019 – 2020 – Đề 2 có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh ôn tập, nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại các kiến thức Toán đã học, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1.

Đề bài: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra.

(Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng)

Câu 1. Cho tập hợp A = {1;3;5;7;…;2019}. Số phần tử của tập hợp A là:

A. 1009

B. 1010

C. 1011

D. 1012

Câu 2. Tập hợp chỉ gồm các số nguyên tố là:

A. {1;2;3}

B. {3;4;5}

C. {3;5;7}

D. {7;9;11}

Câu 3. Tổng các số dư trong phép chia một số cho 4 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 4. Tổng các số nguyên thỏa mãn điều kiện – 5 ≤ x ≤ 7 là:

A. 6

B. 7

C. 11

D. 18

II. TỰ LUẬN (8 điểm). Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra

Bài 1 (1,5 điểm). Thực hiện phép tính

a) 24.82 + 24.18

b) 55 – [48 – (23 .18 – 23.15)]

c) (-26) + 16 + (-14) + 56

Bài 2 (1,0 điểm)

a) Tìm x biết: 72 – (35 + x) = 27

b) Tìm các chữ số a, b để A = Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toánchia hết cho cả 2; 5; 9

Bài 3 (1,5 điểm).

Tại một bến xe, cứ 12 phút lại có một chuyến tắc xi rời bến, cứ 15 phút lại có một chuyến xe buýt rời bến. Lúc 6 giờ sáng, một xe tắc xi và một xe buýt cùng rời bến một lúc. Hỏi lúc mấy giờ lại có một xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo?

Bài 4 (3,5 điểm)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 12cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

c) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OA. Tính độ dài đoạn thẳng MB.

d) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của đoạn thẳng MN

Bài 5 (0,5 điểm)

Trong một phép chia có dư, số bị chia bằng 24, thương bằng 3. Tìm số chia và số dư.

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm). Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

C

D

D

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

TT

Ý

Đáp án

Điểm

Bài 1

(1,5đ)

a)

Tính đúng kết quả: 2400

0,5

b)

Tính đúng kết quả: 31

0,5

c)

Tính đúng kết quả: 32

0,5

Bài 2

(1,0đ)

a)

Tính đúng kết quả: x = 10

0,5

b)

Chỉ ra A chia hết cho 2 và 5 khi b = 0

Lập luận chỉ ra A chia hết cho 9 khi a = 5

0,25

0,25

Bài 3

(1,5đ)

Gọi thời gian từ lúc xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lúc 6 giờ đến lúc xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo là a (phút) (a ∈ N*)

Ta có a ⋮ 12; a ⋮15; a nhỏ nhất khác 0 nên a =BCNN (12;15)

Tính được BCNN (12;15) = 60 nên a = 60 phút = 1 giờ

Thời điểm lại có 1 xe tắc xi và xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo là 6 + 1 = 7 giờ

0,25

0,5

0,5

0,25

Bài 4

(3,5đ)

a)

Vẽ hình đúng đến câu a

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

Lập luận được điểm A nằm giữa hai điểm O và B

Tính được AB = 6cm

0,25

0,25

0,5

b)

Lập luận chứng tỏ được A là trung điểm của đoạn thẳng OB

1,0

c)

Lập luận tính được OM = 3cm

Lập luận chứng tỏ điểm M nằm giữa hai điểm O và B

Suy ra OM + MB = OB

Tính MB = 9cm

0,25

0,25

0,5

d)

Lập luận chứng tỏ được điểm O nằm giữa hai điểm M và N

Chỉ ra được OM = ON và kết luận ) là trung điểm của đoạn thẳng MN

0,25

0,25

Bài 5

(0,5đ)

Gọi số chia là b, số dư là r, ta có: 24 = 3b + r với 0 < r < b

Từ r = 24 – 3b và r >0 suy ra 3b < 24 nên b = 8 (1)

Từ r = 24 – 3b và r < b suy ra 24 – 3b < b

Nên 24 < 4b, do đó b > 6 (2)

Từ (1) và (2) suy ra 6 < b < 8

Do b là số tự nhiên suy ra b = 7. Do đó r = 24 – 3.7 = 3

Vậy số chia bằng 7, số dư bằng 3

0,25

0,25

  • Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5
  • Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương

Đề cương, đề ôn tập môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 mới nhất gồm 2 phần Trắc nghiệm (4 câu) và Tự luận (5 câu) có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, hệ thống toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 6.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử ….và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Leave a comment