Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1

0

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 năm học 2020 – 2021 Đề số 1 do đội ngũ giáo viên của Tìm Đáp Án biên soạn là đề Toán lớp 5 kì 1 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 5 kì 1 có trong đề thi lớp 5. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 5 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

  • Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2

Bản quyền thuộc về Tìm Đáp Án.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Trong các số thập phân 48,32; 48,25; 48,92; 48,1 số thập phân bé nhất là:

A. 48,1 B. 48,25 C. 48,32  D. 48,92

Câu 2: Phân số frac{{48}}{{25}} được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 1,38 B. 1,64 C. 1,15 D. 1,92

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3m2 12dm2 = ….m2 là:

A.3120 B. 312 C. 31,2 D. 3,12

Câu 4: Tỉ số phần trăm của 15 và 60 là:

A. 35% B. 25% C. 20% D. 10%

Câu 5: Mua 10 cái bút hết 30000 đồng. Vậy mua 25 cái bút như thế hết số tiền là:

A. 45000 đồng B. 50000 đồng C. 60000 đồng D. 75000 đồng

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 134,45 + 589,14 b) 82,424 – 28,13
c) 6,4 x 13,2 d) 24 : 50

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a) X – 28,13 = 149,3 b) 478 – X = 299,43
c) X : 6,2 = 13,5 d) X x 14 = 35,28 

Bài 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình tam giác vuông có số đo một cạnh góc vuông là 8,2m; số đo cạnh góc vuông còn lại bằng 60% số đo cạnh góc vuông đã biết. Hỏi diện tích của thửa ruộng bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A D D B D

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a) 134,45 + 589,14 = 723,59 b) 82,424 – 28,13 = 54,294
c) 6,4 x 13,2 = 84,48 d) 24 : 50 = 0,48

Bài 2:

a) X – 28,13 = 149,3

X = 149,2 + 28,13

X = 177,33

b) 478 – X = 299,43

X = 478 – 299,43

X = 178,57

c) X : 6,2 = 13,5

X = 13,5 x 6,2

X = 83,7

d) X x 14 = 35,28

X = 35,28 : 14

X = 2,52

Bài 3:

Độ dài cạnh góc vuông còn lại là:

8,2 x 60 : 100 = 4,92 (m)

Diện tích của thửa ruông hình tam giác là:

8,2 x 4,92 : 2 = 20,172 (m2)

Đáp số: 20,172m2

——————

Ngoài Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 năm học 2020 – 2021 trên, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi lớp 5 kì 2 của các môn Toán lớp 5, Tiếng Việt lớp 5 và Tiếng Anh lớp 5 mà Tìm Đáp Án đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn.

Leave a comment