Đề thi giữa kì 1 Hóa 8 năm 2021 – 2022 Đề 2

0

Đề thi hóa 8 giữa học kì 1 có đáp án

Đề thi giữa kì 1 Hóa 8 năm 2021 – 2022 Đề 1 có đáp án được đội ngũ giáo viên TimDapAnbiên soạn là đề kiểm tra hóa 8 giữa kì 1, giúp các bạn học sinh đánh giá năng lực học tập đối với môn Hóa học 8 giữa kì 1. Cũng như có thêm tài liệu ôn luyện, củng cố kiến thức cho bài thi hóa lớp 8 giữa học kì 1.

Mời các bạn tham khảo. 

Đề thi hóa 8 giữa học kì 1

Bản quyền thuộc về TimDapAnnghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 2

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu 1. Những nhận xét nào sau đây đúng?

A. Xăng, khí nitơ, muối ăn, nước tự nhiên là hỗn hợp

B. Sữa, không khí, nước chanh, trà đá là hỗn hợp

C. Muối ăn, đường, khí cacbonic, nước cất là chất tinh khiết

D. Nước, oxi, không khí, nước đường là chất tinh khiết

Câu 2. Trong nguyên tử các hạt mang điện là:

A. Nơtron, electron.

B. Proton, electron.

C. Proton, nơtron, electron.

D. Proton, nơtron.

Câu 3. Nguyên tố A có hóa trị III, công thức hóa học đúng của hợp chất tạo bởi nguyên tố A và nhóm (SO4) là

A. A2(SO4)3

B. ASO4

C. A3(SO4)2

D. A(SO4)3

Câu 4. Cho dãy các chất sau: Ca, NaOH, Br2, C, HClO3, O2, C6H12O6, KHCO3. Số đơn chất trong dãy trên là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Câu 5. Xác định hóa trị của Nito trong công thức hóa học NO

A. VII

B. IV

C. III

D. V

Câu 6. Một hỗn hợp gồm bột sắt và bột lưu huỳnh bị trộn lẫn với nhau. Có thể dùng dụng cụ nào sau đây có thể tách riêng 2 bột trên

A. Phễu lọc

B. Đũa thủy tinh

C. Cốc thủy tinh

D. Nam châm

Câu 7. Một hợp chất mà phân tử được tạo bởi 3 nguyên tử nguyên tố R và 2 nguyên tử nguyên tố oxi. Biết phân tử khối của hợp chất là 160 đvC. Nguyên tố R là

A. Ca

B. Cu

C. Fe

D. Al

Câu 8.  Cặp chất nào sau đây có cùng phân tử khối

A. CO2 và CH4

B. C2H4 và N2

C. SO2 và C2H6

D. CO và N2O

Câu 9. Công thức hóa học giữa P(V) và O là

A. P2O

B. P2O5

C. P2O2

D. P5O2

Câu 10. Hợp chất Cax(PO4)2 có phân tử khối là 310 đvC. Giá trị x là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Cho các cụm từ sau: phân tử, nguyên tử, đơn chất, hợp chất, phân tử khối, hỗn hợp, nguyên tố

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống hoàn thành các câu sau:

a) Trong phòng bếp của gia đình có lọ thủy tinh đựng muối ăn. Muối ăn là …………. được tạo nên từ hai……………  natri (Na) và clo (Cl).

b) Công thức hóa học CO2 cho biết trong phân tử khí Cacbonic có 1…………. lưu huỳnh, 2……….. oxi,…………….. của CO2 bằng 44 đvC

c) Điện phân nước (H2O) thu được khí hidro (H2) và khí Oxi (O2). Hai khí này là các …………………..

Câu 2. (2 điểm)

a) Xác định hóa trị của N trong N2O

b) Lập công thức hóa học của hợp chất sau: Fe (III) và O

Câu 3. (2 điểm) Một hợp chất khí X có công thức phân tử khối bằng 58 đvC. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố Cacbon chiếm 82,76% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố Hidro. Tìm công thức hóa học của hợp chất khí X.

……………………..HẾT…………………….

Đáp án Đề thi giữa kì 1 hóa 8 Đề 1

Phần 1. Trắc nghiệm 

1B 2B 3A 4D 5B
6D 7C 8B 9B 10C

Phần 2. Tự luận 

Câu 1. 

a) Trong phòng bếp của gia đình có lọ thủy tinh đựng muối ăn. Muối ăn là hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố natri (Na) và clo (Cl).

b) Công thức hóa học CO2 cho biết trong phân tử khí Cacbonic có 1 nguyên tử lưu huỳnh, 2 nguyên tử oxi, phân tử khối của CO2 bằng 44 đvC

c) Điện phân nước (H2O) thu được khí hidro (H2) và khí Oxi (O2). Hai khí này là các đơn chất

Câu 2. 

a)  Nito trong N2O5

Gọi hóa trị của photpho trong hợp chất là x:

Ta có hóa trị của O (II)

Theo quy tắc hóa trị.

2. x = 5.II => x = 5 (V) . Vậy nito có hóa trị bằng V trong hợp chất N2O5

b) Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Fe (III) và O

Công thức hóa học dạng:

{Fe^{III}}_x{O^{II}}_y

Biểu thức quy tắc hóa trị: x.III = y.II

=> frac{x}{y}=frac{{II}}{{III}}=frac{2}{3}

Chọn x = 2, y = 3

Công thức hóa học cần tìm là: Fe2O3

Câu 3. 

Gọi công thức hóa học của hợp chất khí Y là CxHy (x, y nguyên dương)

Ta có phần trăm khối lương nguyên tố C trong CxHy bằng

%m_C=frac{x.NTK(C)}{PTK(C_xH_y)}.100%

Thây số ta được

82,76%=frac{x.12}{58}.100%Rightarrow x=4

Ta có Phân tử khối của CxHy bằng: x.NTK (C) + y.NTK (H) = 58 đvC

=> 4.12 + y.1 = 58 => y = 10

Vậy công thức của X là C4H10

………………………….

Trên đây TimDapAnđã gửi tới các bạn Đề thi giữa kì 1 Hóa 8 năm 2021 – 2022 Đề 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, TimDapAnxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lý 8, Chuyên đề Hóa 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà TimDapAntổng hợp và đăng tải.

Leave a comment