Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Luận Khê, Thanh Hóa năm 2018 – 2019

0

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Luận Khê, Thanh Hóa năm 2018 – 2019 được TimDapAnsưu tầm, chọn lọc bao gồm bảng ma trận và đáp án đề thi chuẩn theo Thông tư 22 kèm theo giúp các em học sinh ôn luyện củng cố kiến thức các dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề bài: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng sau:

Câu 1. (1 điểm): Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là: (M1)

a. 5%

b. 50%

c. 200%

d. 20%

Câu 2. (1điểm): Tìm một số, biết 15% của số đó là: 75 (M2)

a. 11,925

b. 50

c. 500

d. 5,0

Câu 3. (1điểm): Tổng hai số là 126, số bé bằng 20% số lớn. Vậy hai số đó là: (M3)

a. 26 và 100

b. 42 và 84

c. 25,2 và 100,8

d. 21 và 105

Câu 4. (1 điểm): Số phần trăm điền đúng vào phần chấm hỏi là: (M2)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

a. 80%

b. 20%

c. 150%

d.30%

Câu 5. (1 điểm): Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là: (M1)

a. 1 cm3

b. 6 cm3

c. 1 cm2

d. 4 cm3

Câu 6. (1 điểm): Một hình tam giác có đường đáy là 12,6dm, chiều cao bằng ½ đường đáy thì diện tích hình tam giác là: (M2)

a. 39,69 dm2

b. 39,69 dm

c. 79,38 dm2

d. 79,38 dm

Câu 7. (1 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có kích thước như hình vẽ:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Diện tích hình tam giác AMD là:

a. 256 m2

b. 512 m2

c. 128 m

d. 128 m2

Câu 8. (1 điểm): Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8 hm. Biết chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó. (M2)

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………

Câu 9. (1 điểm): Khối 5 Trường Tiểu học Luận Khê 2 có 50 học sinh, số học sinh nữ chiếm 42 %. Tính số học nam. (M3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. (1 điểm): Xếp 1728 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn là bao nhiêu cm2? (M4)

>> Đề thi môn Toán mới nhất: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2018 – 2019

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

B

C

D

B

A

C

D

Câu 8: Đổi: 1,8 hm = 180m (0,25 điểm)

Chiều rộng: 180 : (4 + 1) = 36 (m) (0,25 điểm)

Chiều dài: 180 – 36 = 144 (m) (0,25 điểm)

Diện tích: 144 x 36 = 5184(m2) (0,25 điểm)

Câu 9: Số học sinh nữ là: 50 : 100 x 42 = 21 (em) (0,5 điểm)

Số học sinh nam là: 50 – 21 = 29 (em) (0,25 điểm)

Đáp số: 29 em (0,25 điểm)

Câu 10: Thể tích 1 hình lập phương cạnh 1cm: 1 x 1 x 1 = 1 (cm3) (0,25 điểm)

Thể tích hình lập phương lớn: 1728 x 1 = 1728 (cm3) (0,25 điểm)

Cạnh hình lập phương lớn là: 12 cm (vì 12 x 12 x 12 = 1728) (0,25 điểm)

Diện tích toàn phần hình lập phương lớn: 12 x 12 x 6 = 864 (m2) (0,25 điểm)

Đề cương và đề ôn tập môn Toán giữa học kì 2 lớp 5:

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment