Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Ấp 6 Bàu Đồn, Tây Ninh năm học 2017 – 2018

0

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Ấp 6 Bàu Đồn, Tây Ninh năm học 2017 – 2018 được TimDapAnsưu tầm, tổng hợp kèm theo đáp án và bảng ma trận đề thi giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi giữa học kì 2 lớp 5.

TRƯỜNG TIỂU HỌC ẤP 6 BÀU ĐỒN

Họ và tên:…………………………………

Lớp:…………..

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Toán-Lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

ĐỀ BÀI

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Câu 1: Chữ số 5 trong số 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 – 48,9 có kết quả đúng là: (1 điểm)

A. 70,765

B. 663,64

C. 223,54

D. 707,65

Câu 3: Lớp học có 32 học sinh, số học nữ 12. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5

B. 35,4

C. 37,4

D. 37,5

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05

B. 15

C. 10,05

D. 10,5

Câu 5: 1 thế kỷ ………….năm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (1 điểm)

A. 100

B. 300

C. 250

D. 200

Câu 6: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3m25dm2 = …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5

B. 3,05

C. 30,5

D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3tấn5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5

B. 30,05

C. 3,005

D. 3,05

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây – 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây 5

d) 30 phút 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

A

B

D

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9 giờ 37 phút

b) 33 phút 35 giây – 25 phút 22 giây = 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 30 phút 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN – GIỮA KÌ II

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

05

01

Câu số

1, 2

3

4

9

5

Số điểm

1,5 đ

01 đ

01 đ

02 đ

01 đ

4,5 đ

02 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

7

6

Số điểm

01 đ

0,5 đ

1,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

01 đ

01 đ

4

Số đo thời gian

Số câu

01

01

Câu số

8

Số điểm

01 đ

01 đ

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

06

04

Tổng số

02

02

03

03

10

Số điểm

1,5 đ

02 đ

3,5 đ

03 đ

10 đ

Leave a comment