Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Cư Kty, Đắk Lắk năm 2017 – 2018

0

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Cư Kty, Đắk Lắk năm 2017 – 2018 được TimDapAnsưu tầm, tổng hợp kèm theo đáp án và bảng ma trận đề thi giúp các em ôn tập, hệ thống, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho các bài thi giữa học kì 2. Sau đây mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo và tải về trọn bộ đề thi, đáp án.

Trường Tiểu học Cư Kty

Họ và tên:…….………………………

Lớp: 4….

Thứ ……….. ngày ….tháng …. năm 2018

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2017-2018

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 2: (0,5 điểm) Phân số nào dưới đây bằng phân số frac{3}{5}?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 3: (1 điểm) Rút gọn phân số frac{24}{36} ta được phân số tối giản là:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 4: (1 điểm) Trong các hình dưới đây hình nào là hình bình hành:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 5: (1.5 điểm) Đổi 85m27dm2 = ……….. dm2

a. 857 b. 8507 c. 85007 d. 85070

Câu 6: (1 điểm) Hình vẽ bên có mấy hình bình hành?

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

a. 2 hình b. 4 hình

c. 3 hình d. 5 hình

Câu 7: (1 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 8: (1,5 điểm) Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng frac{2}{3} cạnh đáy. Tính Diện tích mảnh đất đó?

Câu 9: (1 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Diện tích của hình bình hành ABCD là………………………………………………

Câu 10: (1 điểm)

Lớp 4A có 27 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có frac{1}{9} số học sinh đạt điểm 10; có frac{1}{3} số học sinh đạt điểm 9; có frac{4}{9} số học sinh đạt điểm 8. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 8?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là: Chọn c

Câu 2: (0,5 điểm) Phân số nào dưới đây bằng phân số frac{3}{5}?: Chọn b

Câu 3: (1 điểm) Rút gọn phân số frac{24}{36} ta được phân số tối giản là: Chọn d

Câu 4: (1 điểm) Trong các hình dưới đây hình nào là hình bình hành: Hình A

Câu 5: (1.5 điểm) Đổi 85m27dm2 = ……….. dm2 Chọn b

Câu 6: (1 điểm) Hình vẽ bên có mấy hình bình hành?: Chọn c

Câu 7: (1 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 8: (1,5 điểm) Bài giải:

Chiều cao mảnh đất hình bình hành là: 42 x frac{2}{3} = 28 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của mảnh đất hình bình hành là 42 x 28 = 1176 (m2) (1đ)

Đáp số: 1176 m2

Câu 9: (1 điểm). Diện tích của hình bình hành ABCD là: 2 x 3 = 6 (cm2)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải:

Số học sinh đạt điểm 8 là: 27 x frac{4}{9}= 12 (bạn)

Đáp số: 12 bạn

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment