Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017

0

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 – 2017 có nội dung bám sát chương trình SGK Toán 10 nửa đầu học kì 2, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT B Hải Hậu, Nam Định năm học 2015 – 2016

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

Mã đề thi 132

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán 12
Thời gian làm bài: 45 phút
(20 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận)
(Học sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên học sinh:…………………………………………..Số báo danh:……………………

Phần I: 20 câu trắc nghiệm (5 điểm)

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 CÓ ĐÁP ÁN
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 CÓ ĐÁP ÁN

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. C 2. C 3. A 4. C 5. A 6. D 7. C 8. A 9. B 10. D
11. D 12. B 13. C 14. D 15. B 16. A 17. D 18. A 19. B 20. B

PHẦN TỰ LUẬN

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 CÓ ĐÁP ÁN

Leave a comment