Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 – 2015

0

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 – 2015 là đề kiểm tra học kì II có đáp án được Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi tham khảo dành cho các bạn học sinh lớp 10 luyện tập nhằm củng cố kiến thức, ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chúc các bạn học tốt môn Địa lý lớp 10.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 10 năm 2014 – 2015 trường THPT Đào Duy Từ, Quảng Bình

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 – 2015

SỞ GD & ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ

ĐỀ KSCL GIỮA KỲ II, NĂM HỌC: 2014-2015

Môn: Địa lí; Khối 10

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (4 điểm) Trình bày vai trò của ngành công nghiệp? Mỗi vai trò lấy ví dụ cụ thể chứng minh?

Câu 2: (2 điểm) Vì sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam lại phổ biến hình thức khu công nghiệp tập chung?

Câu 3: (4 điểm) Cho bảng số liệu sau: “Sản lượng than và dầu mỏ trên thế giới giai đoạn 1950 – 2008

(Đơn vị: triệu tấn)

Năm

1960

1980

2000

2008

Than

2603

3770

4995

6781

Dầu mỏ

1052

3066

3741

3929

 • Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình khai thác than và dầu mỏ của thế giới giai đoạn 1960 – 2008
 • Qua biểu đồ nhận xét tình hình khai thác than và dầu mỏ trên thế giới giai đoạn 1960 – 2008

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10

Câu 1: (4 điểm) Trình bày vai trò của ngành công nghiệp? Mỗi vai trò lấy ví dụ cụ thể chứng minh?

 • Sản xuất ra 1 khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội VD
 • Cung cấp hầu hết các tư liệu sản xuất, cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế VD
 • Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên VD
 • Tạo khả năng mở rộng SX và thị trường lao động VD
 • Tạo nhiều việc làm VD
 • Củng cố an ninh quốc phòng VD

(Nếu không có ví dụ chỉ cho 2 điểm cho phần lí thuyết)

Câu 2: (2 điểm) Vì sao ở các nước đang phát triển ở châu Á, trong đó có Việt Nam lại phổ biến hình thức khu công nghiệp tập chung?

 • Các nước đang phát triển ở Châu Á và Việt Nam đang thực hiện công nghiệp hóa với chiến lược hướng xuất khẩu
 • Thu hút kĩ thuật và công nghệ hiện đại của của các nước tiên tiến. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
 • Trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản lí của các nước công nghiệp phát triển.

Câu 3: (4 điểm)

1. Vẽ biểu đồ

 • Vẽ cột
 • Biểu đồ chính xác sạch đẹp, đầy đủ nội dung, tên biểu đồ, có số liệu trên đỉnh các đường, khoảng cách năm chính xác (thiếu 1 ý trừ 0,5 điểm)

2. Nhận xét

 • Than là ngành năng lượng truyền thống, từ năm 1960 – 2008 than tăng 2,6 lần.
 • Dầu mỏ là ngành phát triển muộn hơn nhưng do có nhiều ưu điểm nên phát triển với tốc độ khá nhanh. Từ năm 1960 – 2008 dầu tăng 3,7 lần.

=> Như vậy dầu mỏ tăng nhanh hơn than đá. 

Leave a comment