Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 – 2020

0

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2019 – 2020 bao gồm đề thi và đáp án chi tiết từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề ôn thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 với nội dung bám sát chương trình học bao gồm đề thi và đáp án chi tiết kèm theo với các dạng bài tập trong tâm số học và hình học. Đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 6 và cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết.

Leave a comment