Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 – Đề số 2

0

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2017 – 2018 – Đề số 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập là tài liệu cho các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao.

Họ và tên học sinh:……………………

Lớp: 4…..

Trường: TH …………………………..

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

Năm học: 2017-2018

MÔN: TOÁN LỚP 4

Thời gian làm bài: 60 phút

Ngày kiểm tra: /10/2017

PHẦN I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (M1) Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy

D. Bốn năm nghìn ba trăm mười bảy

Câu 2: (M1) Nối mỗi góc với tên gọi của nó:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 3: (M2) 2 tạ 8kg =…kg

A. 28 B. 208 C. 280 D. 2880

Câu 4: (M3) Hình bên có …..

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn

B. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông và hai góc nhọn

C. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn

D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn

Câu 5: (M2) Cho 2m 7cm = ………………… cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 27 B. 207 C. 2007 D. 270

Câu 6: (M3) Trung bình cộng của ba số là 45. Vậy tổng của ba số là?

A. 180
B. 155
C. 135
D. 160

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: (M1) Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5678; 8765; 7568; 6587. Xếp là: …………….;………………;…………… ;…………….

Bài 2: (M2)

Đặt tính rồi tính:

a, 465 218 + 342 905

b, 89 084 – 46 937

Bài 3: (M3) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 25m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó?

Bài giải

Bài 4: (M4) Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 78, biết số bé bằng 24. Tìm số lớn.

Bài giải

Đáp án và hướng dẫn giải đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy (1 điểm)

Câu 2: (1 điểm)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 3: B. 208 (1 điểm)

Câu 4: D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn (1 điểm)

Câu 5: B. 207 (1 điểm)

Câu 6: C. 135 (1 điểm)

PHẦN II: Tự luận ( 4 điểm)

Bài 1 (1 đ): Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 5678; 8765; 7568; 6587.

Xếp là: 5678, 6587; 7568; 8765

Bài 2 (1 đ): Đặt tính và tính đúng mỗi câu: (0,5 điểm)

a, 465 218 + 342 905 = 808 123 b, 89 084 – 46 937 = 42 147

Bài 3 (1đ) : Bài giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: (0, 25đ)

25 x 4 = 100 (m) (0, 25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: (0, 25đ)

(100 + 25) x 2 = 250 (m) (0, 25đ)

Đáp số: 250 m

Bài 4 (1 đ): Bài giải

Tổng của hai số đó là:

78 x 2 = 156 (0,5 điểm)

Số lớn là:

(156 + 24) : 2 = 90 (0,25 điểm)

Đáp số: 90 (0,25 điểm)

(HS có thể tính gộp các phép tính hoặc làm cách khác)

Leave a comment