Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 – 2020 – Đề 2

0

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 – 2020 – Đề 2 có đáp án chi tiết là tài liệu cho các thầy cô, cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

PHẦN I: Trắc nghiệm (7 điểm). Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1/ (1 điểm) M1

Số gồm “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là:

A/ 602 507

B/ 600 257

C/ 602 057

D/ 620 507

Câu 2/ (1 điểm) M2

Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

A/ 211

B/ 221

C/ 231

D/ 241

Câu 3/ (1 điểm) M2

6 tạ + 2 tạ 8kg =……….kg

A/ 88

B/ 808

C/ 880

D/ 8080

Câu 4/ (1 điểm) M2

Một mảnh đất hình vuông có cạnh là 108 mét. Chu vi của mảnh đất đó là:

A/ 216

B/ 432

C/ 342

D/ 324

Câu 5/ (1 điểm) M1

2 phút 10 giây = ………………. giây là:

A/ 30

B/ 70

C/ 210

D/ 130

Câu 6/ (1 điểm) M2

Chiều cao của các bạn Mai, Lan, Thúy, Cúc và Hằng lần lượt là 142cm, 133cm, 145cm, 138cm và 132 cm. Hỏi trung bình mỗi bạn cao bao nhiêu xăng-ti mét?

A/ 138

B/ 345

C/ 690

D/ 230

Câu 7/ (1 điểm) M3

Trung bình cộng hai số là 1000, biết số thứ nhất hơn số thứ hai là 640. Vậy hai số đó là:

A/ 1230 và 689

B/ 1320 và 680

C/ 1310 và 689

D/ 1322 và 689

PHẦN II: Tự luận (3 điểm).

Câu 8/ (1 điểm) đặt tính rồi tính. M1

a/ 518446 + 172529

b/ 13058 – 8769

c/ 487 × 3

d/ 65840 : 5

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9/ (1 điểm) Tìm x: 815 – x = 207 M2

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 10/ (1 điểm) Toán giải M4

Một hình chữ nhật có chu vi là 28m. Nếu chiều dài bớt đi 8m thì sẽ được chiều rộng. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

Đáp án: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

PHẦN I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

A

B

C

D

A

B

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

PHẦN 2: Tự luận (3 điểm).

Câu 8/ Đặt tính rồi tính. (1 điểm).

Mỗi câu viết đúng là 0.25 điểm

a/ 690 975

b/ 4 289

c/ 1461

d/ 13 168

Câu 9/ Tìm x: (1 điểm)

815 – x = 207

x = 815 – 207 (0.5điểm)

x = 608 (0.5điểm)

Câu 10/ (1 điểm).

Giải.

Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

28 : 2 = 14 (m) (0.25điểm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(14 + 8) : 2 = 11(m) (0.25điểm)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

11 – 8 = 3 (m) (0.25điểm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

11 x 3 = 33 (m2 ) (0.25điểm)

Đáp số: 33 m2

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề 2 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 và SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên Tìm Đáp Án.

Để các em học sinh có thể làm trực tiếp bài thi và biết được trình độ của mình tới đâu, cũng như biết đáp án sau khi làm xong, mời các em làm bài test online tại đây: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 – 2020 – Đề 2

Leave a comment