Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 1

0

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn Toán – Đề 1 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng giải Toán, trong chương trình học lớp 6, chuẩn bị cho bài thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2019 – 2020

Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 1

Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính:

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 2. (2,5 điểm) Tìm x, biết:

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 3. (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 60 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh vườn

b) Người ta lấy 3/5 diện tích mảnh vườn để trồng cây. Tính diện tích phần còn lại của mảnh vườn.

Bài 4. (2điểm) Vẽ góc bẹt xOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On sao cho ∠xOm = 150o, ∠xOn = 30o.

a) Tính số đo góc mOn

b) Vẽ tia Op là tia đối của tia On. Tia Oy có phải là tia phân giác góc mOp không? Vì sao?

Bài 5. (0,5 điểm)

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6

>> Tham khảo: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2018 – 2019

Đáp án và Hướng dẫn giải đề ôn tập học kì 2 Toán lớp 6

Bài 1.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 2.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6

c) |x – 1,2| = 2,5 hoặc x – 1,2 = – 2,5

x = 2,5 + 1,2 hoặc x = – 2,5 + 1,2

x = 3,7 hoặc x = – 1,3

Bài 3.

a) Chiều rộng mảnh vườn là:

60 . 2/3 = 40 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

60 . 40= 2400 (m2)

b) Diện tích vườn còn lại là:

2400 – (2400 . frac{3}{5}) = 960 m2

Bài 4.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6

a) ∠mOn= 120o

b) Tia Oy là tia phân giác của góc mOp

Bài 5.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Tham khảo đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6:

Ngoài Đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề 1 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải bài tập môn Toán lớp 6, Ngữ văn 6, Vật lý 6, Sinh học 6, Lịch sử 6,…. và các dạng đề thi học kì 2 chi tiết đầy đủ được cập nhật thường xuyên trên trang Tìm Đáp Án.

Leave a comment