Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 4

0

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 4 được TimDapAnsưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 4

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số mười phẩy năm mươi tư viết là:

A. 1,54

B. 1,054

C. 10,54

D. 10,540

b). Số 7/100 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 0,7

B. 0,07

C. 0,70

D. 0,007

c) 8,7 x 8 < 8,718 chữ số thay vào x là:

A. 0

B. 1

C. 9

D. 2

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 2. Tìm x biết:

a) x – 21,7 = 34,08

b) x + 4,08 = 9,5

c) X x 3,6 = 84,24

d) x : 1,8 = 3,06

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 65dm2= 6,5m2

b) 53ha = 0,53 km2

c) 0,29 = 29% ▭

d) 5kg 6g = 5,06 kg ▭

Bài 4. Một cửa hàng lương thực có 50 tạ gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ, trong đó 35% là số gạo nếp. Hỏi của hàng có bao nhiêu kg gạo tẻ?

Bài 5. Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) 43,8 x 2,4 + 43,8 x 7,6

b) 5,8 x12,7 + 5,8 x 87,3

Bài 6. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 27,5m; chiều rộng kém chiều dài 2,3m. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó?

Đáp án Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

a. C

b. B

c. A

d. B

Bài 2.

a) x – 21,7 = 34,08

X = 34,08 + 21, 7

X = 55,78

b) x + 4,08 = 9,5

X = 9,5 – 4,08

X = 5,42

c) X x 3,6 = 84,24

X = 84,24 : 3,6

X = 23,4

d) x : 1,8 = 3,06

X = 3,06 x 1,8

X = 5,508

Bài 3.

a. S

b. Đ

c. Đ

d. S

Bài 4.

Số gạo nếp của cửa hàng là:

50 : 100 x 35 = 17,5 (tạ)

Số gạo tẻ của cửa hàng là:

50 – 17,5 = 32,5 (tạ)

Đổi 32,5 tạ = 3250 kg

Đáp số: 3250 kg

Bài 5.

a) 43,8 x 2,4 + 43,8 x 7,6

= 43,8 x (2,4 + 7,6)

= 43,8 x 10

= 438

b) 5,8 x12,7 + 5,8 x 87,3

= 5,8 x (12,7 + 87,3)

= 5,8 x 100

= 580

Bài 6.

Chiều rộng của thửa ruộng đó là:

27,5 – 2,3 = 25,2 (m)

Chu vi thửa ruộng là:

(27,5 + 25,2) x 2 = 105,4 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

27,5 x 25,2 = 693 (m2)

Đáp số: Chu vi: 105,4 m

Diện tích: 693 m2

Leave a comment