Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 3

0

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 – Đề 3 được TimDapAnsưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức các dạng Toán trọng tâm, chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 27,42 + 15,69 + 7,03

b) 59,67 – 28,705

c) 51,37 x 8,3

d) 612,35 : 18,5

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Chữ số 2 trong số 14,208 có giá trị là:

A. 2

B. 2/10

C. 2/100

D. 2/1000

b) Phân số 3/5 viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 0,6

D. 0,006

c) 25% của 15 tấn là:

A. 3,65 tấn

B. 3,65 tạ

C. 3,75 tạ

D. 3,75 tấn

d) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 16784dm3 = …m3 là:

A. 16,784

B. 167,84

C. 1678,4

D. 1,6784

Bài 3. Điền dấu > , < , = thích hợp vào chỗ trống:

a) 5,17 ▭ 5,2

b) 16,065 ▭ 16,056

c) 25% ▭ 1/4

d) 1/3 ▭ 30%

Bài 4. Tìm x:

a) x : 5,7 = 18,02

b) 9,5 x = 23,085

Bài 5. Công ty Thành Đạt xuất khẩu được 2780 tấn hàng nông sản gồm các mặt hàng gạo, ngô, lạc, đỗ tương. Xem biểu đồ hình quạt dưới đây, em ghi số lượng vào chỗ chấm cho thích hợp:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Hàng nông sản công ty Thành Đạt đã xuất khẩu:

a) Gạo:…tấn

b) Ngô:…tấn

c) Lạc :…tấn

d) Đỗ tương:…tấn

Bài 6. Một cái bể hình hộp chữ nhật có chu vi đáy là 12,6m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài và bằng 7/4 chiều cao. Tính thể tích của bể?

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Bài 1:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Bài 2.

a) B

b) C

c) D

d) A

Bài 3.

a) <

b) >

c) =

d) >

Bài 4.

a) x : 5,7 = 18,02

x = 18,02 x 5,7

x = 102,714

b) 9,5 x = 23,085

x = 23,085 : 9,5

x = 2,43

Bài 5.

a) 1014,7

b) 695

c) 611,6

d) 458,7

Bài 6.

Nửa chu vi đáy bể là:

12,6 : 2 = 6,3 (m)

Ta có sơ đồ:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Chiều rộng của bể là:

6,3 : (4+5) x 4 = 2,8 (m)

Chiều dài của bể là:

6,3 – 2,8 = 3,5 (m)

Chiều cao của bể là:

2,8 : 7/4 = 1,6 (m)

Thể tích của bể là:

3,5 x 2,8 x 1,6 = 15,68 (m3)

Đáp số: 15,68m3

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Đề 3 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được TimDapAnsưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Leave a comment