Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 5

0

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 5 được TimDapAnsưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 5

Bài 1. Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

Viết số

Đọc số

5frac{1}{7}

a)………………………………….

b)

Mười lăm và chín phần hai mươi lăm

8,126

c)…………………………..

d)………………………………….

Sáu mươi tám phẩy chín mươi hai

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Chữ số 3 trong số 135,84 thuộc:

A. Hàng trăm

B. Hàng chục

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần mười.

b) Số 34,007 viết dưới dạng phân số là:

A. 34/7

B. 34/70

C. 34/300

D. 34007/1000

c) 3dm = …….m

Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0,3

B. 0,03

C.0,003

D.0,0003

d) 7cm2 =….. dm2

Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 0,7

B. 0,07

C. 0,007

D. 0,0007

Bài 3. >; < ;= ?

a) 5,87….5,78

b)4,008…4,080

c) 9,652….9,6520

d) 0,025…0,03

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 5dm4mm = 5,4dm ▭

b) 3dam26m2 = 3,6m2

c) 4 tạ 6kg = 4,06 tạ ▭

d) 5m214dm2 = 5,14 m2

Bài 5. Tìm x

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 6. Một bếp ăn dự trữ đủ số gạo cho 120 người ăn trong 14 ngày. Nếu chỉ có 40 người thực tế ăn và mức ăn của mỗi người như nhau thì số gạo dự trữ đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

Viết số

Đọc số

5frac{1}{7}

a) Năm và một phần bảy

b) 15frac{9}{25}

Mười lăm và chín phần hai mươi lăm

8,126

c) Tám phẩy một trăm hai mươi lăm

d)68,92

Sáu mươi tám phẩy chín mươi hai

Bài 2.

a) B

b) D

c) A

d) B

Bài 3.

a) >

b) <

c) =

d) >

Bài 4.

a) S

b) S

c) Đ

d) Đ

Bài 5.

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 6.

Thời gian nếu một người ăn hết số gạo đó là:

14 120 = 1680 (ngày)

Thời gian nếu 40 người ăn hết số gạo đó là:

1680 : 40 = 42 (ngày)

Đáp số: 42 ngày

Leave a comment