Đề kiểm tra tiếng anh 5

0

Cuốn sách “Đề kiểm tra tiếng anh 5” của tác giả Nguyễn Lan Phương – Hồ Thị Thu Thanh – Nguyễn Thị Tuyết soạn thảo nhằm giúp các em có thêm tài liệu để làm quen và tự ôn tập trước các bài kiểm tra và thi học kì môn Tiếng Anh trong năm học. Cuốn sách ngoài những kiến thức bám sát chương trình giảng dạy còn bao gồm những  bài đọc hiểu, bài tập văn phạm, bài nghe ở mức độ rộng để các em có thể tự rèn luyện nâng cao kiến thức của mình.

Cấu trúc cuốn sách gồm 4 phần như sau;

Phần A: Ngữ pháp

Phần B: Một số đề kiểm tra học kì I

I. Các đề kiểm tra 1 tiết

II. Đề luyện tập giữa học kì I

Phụ lục: Đề kiểm tra giữa học kì I

III. Đề luyện tập cuối học kì I

Phụ lục: Đề kiểm tra cuối học kì I

Phần C: Một số đề kiểm tra học kì II

I .Các đề kiểm tra 1 tiết

II. luyện tập giữa học kì II

Phụ lục: Đề kiểm tra giữa học kì II

III: Đề luyện tập cuối học kì II

Phụ lục: Đề kiểm tra cuối học kì II.

Phần D: Một số dạng đề thi học sinh giỏi

CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Leave a comment