Đề kiểm tra tháng 12 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2018 – 2019

0

Đề kiểm tra tháng 12 môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra tháng 12 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm 2018 – 2019 là đề thi định kì theo tháng nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh lớp 5, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 5. Các thầy cô có thể tham khảo nhằm có định hướng ra đề ôn tập thích hợp. Các em học sinh có thể tự luyện đề nhằm củng cố kiến thức. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề bài: Đề kiểm tra theo tháng môn Toán lớp 5

Bài 1 (2 điểm) Chọn đáp án đúng hoặc ghi đáp số:

a. Kết quả của phép nhân 201,8 x 0,1 là: …………………….

b. Giá trị của biểu thức 0,5 x 201,8 x 0,2 là: …………………….

c. Kết quả của phép tính 20,18 : 0,01 là: …………………….

d. Giá trị của biểu thức 20,18 x 1,25 x 8 là: …………………

Bài 2 (1 điểm) Tìm X là số tự nhiên

2,7 < X < 3,8

7,8 x 0,5 < X < 0,432 : 0,1

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 3. (1 điểm) Tính nhẩm

201,8 x 0,01 = …………………………

2,018 x 1000 = ……………………………………..

2018 : 0,1 = …………………

201,8 : 100 = ……………………………………..

Bài 4 (2 điểm) Tính:

78,4 – 2,96

4,31 + 65,4 + 23,79

37,65 x 8,9

68,25 : 3,5

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Bài 5 (1 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài là 48,5 m; chiều rộng kém chiều dài 5,8. Tính chu vi và diện tích của hình đó?

Tóm tắt: ………………………………………………… Bài giải ………………………………..……

Bài 6 (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 12,34 ha = …………….. … m2

c) 201,8 dm2 = ………………………… m2

b) 2tấn 18kg = ……………………tấn

d) 2 m 18 cm = ……………………… m

Bài 7 (0,5đ) Thanh sắt dài 0,9m cân nặng 10,8kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 0,19m thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Tóm tắt: ………………………………………………… Bài giải ………………………………………

Bài 8 (0,5đ) 20% của một số bằng 201,8. Tìm số đó?.

Tóm tắt: ………………………………………………… Bài giải …………………………….………

Bài 9 (1đ) Lớp 5A có 35 học sinh, số học sinh nam chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp án: Đề kiểm tra định kì tháng 12 Môn Toán lớp 5

Bài 1 (2 điểm) Chọn đáp án đúng hoặc ghi đáp số:

a. 20,18.

b. 20,18.

c. 2018

d. 201,8

Bài 2 (1 điểm) Tìm X là số tự nhiên

2,7 < X < 3,8 7,8 x 0,5 < X < 0,432 : 0,1

X = 3 3,9 < X < 4,32

X = 4.

Bài 3. (1 điểm) Tính nhẩm

201,8 x 0,01 = 2,018

2,018 x 1000 = 2018

2018 : 0,1 = 20180

201,8 : 100 = 2,018

Bài 4 (2 điểm ) Tính:

78,4 – 2,96 = 75,44

4,31 + 65,4 + 23,79 = 93,50

37,65 x 8,9 = 335,085

68,25 : 3,5 = 19,5

Bài 5 (1 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài là 48,5 m; chiều rộng kém chiều dài 5,8. Tính chu vi và diện tích của hình đó?

Chiều rộng hình chữ nhật là: 48,5 – 5,8 = 42,7 (m)

Chu vi hình chữ nhật là: (48,5 + 42,7) x 2 = 182,4 (m)

Diện tích hình chữ nhật là: 48,5 x 42,7 = 2070,95 (m2)

Đáp số: P = 182,4 m; S = 2070,95 m2.

Bài 6 (1đ) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 12,34 ha = 123400 m2

c) 201,8 dm2 = 2,018 m2

b) 2tấn 18kg = 2,018 tấn

d) 2 m 18 cm = 2,18 m

Bài 7 (0,5đ) Thanh sắt dài 0,9m cân nặng 10,8kg. Hỏi thanh sắt cùng loại dài 0,19 m thì cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Thanh sắt cùng loại dài 1m thì cân nặng là: 10,8 : 0,9 = 12 (kg)

Thanh sắt cùng loại dài 0,19m thì cân nặng là: 12 x 0,19 = 2,28 (kg)

Đáp số: 2,28 kg.

Bài 8 (0,5đ) 20% của một số bằng 201,8. Tìm số đó?.

Số cần tìm đó là: 201,8 : 20 x 100 = 1009

Đáp số: 1009.

Bài 9 (1đ) Lớp 5A có 35 học sinh, số học sinh nam chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nữ?

Lớp đó có số học sinh nam là: 35 : 100 x 60 = 21 (học sinh)

Lớp đó có số học sinh nữ là: 35 – 21 = 14 (học sinh)

Đáp số: 14 học sinh nữ.

Ngoài đề thi môn Toán bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment