Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 56: Thuế máu

0

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 56: Thuế máu

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 56: Thuế máu. Được TimDapAnsưu tầm và đăng tải, với đề thi trắc nghiệm này hy vọng sẽ giúp các bạn học sinh nắm vững kiến thức bài Bàn luận về phép học nói riêng và học tốt môn Ngữ văn lớp 8 nói chung. Mời các bạn học sinh tải về cùng tham khảo

1. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản lần đầu tiên vào thời gian nào và ở đâu?

A. Vào năm 1946 tại Việt Nam.

B. Vào năm 1926 tại Pa-ri.

C. Vào năm 1925 tại Pa-ri.

D. Vào năm 1945 tại Việt Nam.

2. Cụm từ “cuộc chiến tranh vui tươi” mà Nguyễn Ái Quốc sử dụng trong đoạn trích Thuế máu nói về cuộc chiến tranh nào?

A. Cuộc chiến tranh Pháp – Phổ (Đức) (1870-1871).

B. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).

C. Các cuộc chiến tranh mà Pháp tiến hành để mở rộng thuộc địa.

D. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

3. Dòng nào dưới đây không nói đúng về tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc?

A. Kêu gọi nhân dân các thuộc địa đứng dậy chống những kẻ thống trị.

B. Nói lên tình cảnh khốn cùng, tủi nhục của người dân nô lệ ở các xứ thuộc địa trên thế giới.

C. Tư liệu phong phú, chính xác với nghệ thuật châm biếm sắc sảo, tác phẩm đã tố cáo và kết án những tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực.

D. Vạch ra đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn để tự giải phóng, giành quyền độc lập.

4. Nguyên nhân chính của việc các quan cai trị thực dân thay đổi thái độ đối với người dân thuộc địa trong đoạn trích Thuế máu?

A. Vì chính quyền thực dân muốn thực hiện chính sách cai trị mới.

B. Vì chính quyền thực dân muốn những người dân thuộc địa phải phục tùng họ tốt hơn.

C. Vì chính quyền thực dân muốn biến những người dân thuộc địa thành tấm bia đỡ đạn cho chúng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa.

D. Vì chính quyền thực dân muốn giúp đỡ những người dân thuộc địa có một cuộc sống tốt hơn.

5. Nguyễn Ái Quốc là tên gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kì nào?

A. Thời kì Bác lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ.

B. Thời kì niên thiếu Bác sống ở Huế.

C. Thời kì Bác hoạt động cách mạng ở nước ngoài.

D. Thời kì Bác trong thời kì hoạt động cách mạng trước năm 1945.

6. Đoạn văn sau sử dụng phương thức biểu đạt gì?

“Đây! Chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này: Vị “chúa tỉnh” – mỗi viên công sứ ở Đông Dương quả là một vị “chúa tỉnh” – ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền, trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người nhất định. Bằng cách nào, điều đó không quan trọng. Các quan cứ liệu mà xoay xở kiểu Đ thì các ông tướng ấy thạo hết chỗ nói, nhất là xoay xở làm tiền”. (Thuế máu)

A. Phương thức nghị luận và miêu tả.

B. Phương thức miêu tả và tự sự.

C. Phương thức nghị luận và thuyết minh.

D. Phương thức nghị luận và tự sự.

7. Trong đoạn trích Thuế máu, thái độ của các quan cai trị thực dân đối với những người dân thuộc địa sau khi chiến tranh kết thúc như thế nào?

A. Nồng nhiệt chào đón họ trở về.

B. Rũ bỏ mọi lời hứa và đối xử tàn tệ với những người dân thuộc địa.

C. Đối xử tàn tệ với những người dân thuộc địa.

D. Rũ bỏ mọi lời hứa.

8. Theo lời tổng kết của tác giả trong đoạn trích Thuế máu, có bao nhiêu người dân thuộc địa đã chết trong cuộc chiến tranh phi nghĩa đó?

A. 8 vạn người.

B. 9 vạn người.

C. 10 vạn người.

D. 70 vạn người.

9. Nội dung chính của câu văn sau là gì?

Nhưng họ đã phải trả bằng một cái giá khá đắt cái vinh dự đột ngột ấy, vì để bảo vệ cho cái công lí và tự do mà chính họ không được hưởng một tí nào, họ đã phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu của họ, để vượt đại dương, đi phơi thây trên các bãi chiến trường châu Âu”. (Thuế máu)

A. Thể hiện số phận bi thảm của những người dân thuộc địa bị bọn thực dân đẩy ra mặt trận.

B. Thể hiện sự đối xử tàn tệ của bọn thực dân đối với những người dân thuộc địa.

C. Thể hiện số phận bi thảm của những người dân thuộc địa ở hậu phương.

D. Thể hiện nỗi buồn của những người dân thuộc địa khi phải xa lìa vợ con để ra mặt trận.

10. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp bao gồm bao nhiêu chương, phần?

A. Bao gồm 10 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam.

B. Bao gồm 11 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam.

C. Bao gồm 13 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam.

D. Bao gồm 12 chương và phần phụ lục Gửi thanh niên Việt Nam.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 56: Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

C

D

D

B

D

A

D

……………………………………..

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 56: Thuế máu. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Leave a comment