Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 32: Dấu ngoặc kép

0

Đề kiểm tra 15 phút môn Văn lớp 8 bài 32: Dấu ngoặc kép

Nhằm giúp các bạn học sinh nâng cao chất lượng học tập, Tìm Đáp Án xin giới thiệu tới bạn bài: Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 32: Dấu ngoặc kép. Với lời giải kèm theo hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn học tốt môn Ngữ vă lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo

1. Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”. (Đức tính giản dị của Bác Hồ)

A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp. (1)

B. Cả (1), (2), (3) đều sai.

C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai. (2) D. Đánh dấu tên tác phẩm, tạp chí,…dẫn trong câu văn. (3)

2. Suy cho cùng, chân lí, những chân lí lớn của nhân dân ta cũng như của thời đại là giản dị: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lí ấy không bao giờ thay đổi”. (Đức tính giản dị của Bác Hồ)

Dấu hai chấm trong đoạn văn trên được dùng để làm gì?

A. Đánh dấu (báo trước) lời dẫn trực tiếp.

B. Đánh dấu (báo trước) phần bổ sung cho phần đứng trước nó.

C. Đánh dấu (báo trước) phần giải thích cho phần đứng trước nó.

D. Đánh dấu (báo trước) lời đối thoại.

3. Dấu ngoặc kép trong ví dụ sau được dùng để làm gì?

Cái xã hội buông thả trong lối sống đàng điếm, dâm loạn, tất cả chỉ là bịp bợm, rởm hợm ấy đã đón nhận, hoan nghênh và phỉnh nịnh, tâng bốc những người như Xuân. Nhất là xã hội ấy đang chạy theo lối sống “Âu hóa” với các phong trào “cải cách y phục”, “giải phóng nữ quyền”, “thể thao phụ nữ”,… như những cơn sốt, thì Xuân Tóc Đỏ lại là người rất hợp “mốt”.

(Theo Nguyễn Hoành Khung)

A. Đánh dấu tên tác phẩm được dẫn trong câu văn.

B. Đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai.

C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

D. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.

4. Dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong ví dụ sau được dùng để làm gì?

Hôm sau, bác sĩ bảo Xiu: “Cô ấy khỏi nguy hiểm rồi, chị đã thắng. Giờ chỉ còn việc bồi dưỡng và chăm nom – thế thôi”.

(Chiếc lá cuối cùng)

A. Đánh dấu sự thuyết minh và lời dẫn trực tiếp.

B. Đánh dấu sự giải thích và lời dẫn trực tiếp.

C. Cùng đánh dấu lời dẫn trực tiếp.

D. Đánh dấu sự bổ sung và lời dẫn trực tiếp.

5. Trong đoạn văn sau, những từ nào đặt trong dấu ngoặc kép được hiểu theo nghĩa đặc biệt?

Thỉnh thoảng nghe tiếng quan phụ mẫu gọi: “Điếu, mày”; tiếng tên lính thưa: “Dạ”; tiếng thầy đề hỏi: “Bẩm, bốc”; tiếng quan lớn truyền: “Ừ”. Kẻ này: “Bát sách! Ăn”. Người kia: “Thất văn…Phỗng”, lúc mau, lúc khoan, ung dung êm ái, khi cười, khi nói, vui vẻ dịu dàng. Thật là tôn kính, xứng đáng với một vị phúc tinh. (Sống chết mặc bay, Phạm Duy Tốn)

A. “Dạ”, “Ừ”.

B. “Bẩm”, “Bốc”.

C. “Bát sách! Ăn”, “Thất văn…Phỗng”.

D. “Điếu, mày”.

6. Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Bài thơ không che giấu sự đau khổ của quá trình rèn luyện và chỉ ra sự thành công qua những bước gian nan. Đó là những câu thơ rất “Hồ Chí Minh”. Vì không những Bác đã tự khuyên mình mà đã thực hiện trung thành những lời tự khuyên đó. “Thơ suy nghĩ” của Bác cũng chính là “thơ hành động”. (Theo Hoàng Trung Thông)

A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.

B. Đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai.

C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

D. Đánh dấu tên tác phẩm được dẫn trong câu văn.

7. Tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau là gì?

Lúc đầu tôi không tin điều này. Bởi vì vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình chỉ mới được đặt ra vài chục năm nay. Còn nói từ thời cổ đại tức là chuyện của dăm bảy ngàn năm về trước. Độ chênh về thời gian ấy, ai mà tin được! Thế mà nghe xong câu chuyện này, qua một thoáng liên tưởng, tôi bỗng “sáng mắt ra” (Bài toán dân số)

A. Đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai.

B. Đánh dấu tên tác phẩm, tạp chí, …dẫn trong câu văn.

C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

D. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.

8. Dấu ngoặc kép trong ví dụ sau được dùng để làm gì?

Cái xã hội buông thả trong lối sống đàng điếm, dâm loạn, tất cả chỉ là bịp bợm, rởm hợm ấy đã đón nhận, hoan nghênh và phỉnh nịnh, tâng bốc những người như Xuân. Nhất là khi mà xã hội ấy đang chạy theo lối sống “Âu hoá” với các phong trào “cải cách y phục”, “giải phóng nữ quyền”, “thể thao phụ nữ”,…như những cơn sốt, thì Xuân Tóc Đỏ lại là người rất hợp “mốt”. (Theo Nguyễn Hoành Khung)

A. Đánh dấu tên tác phẩm được dẫn trong câu văn.

B. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.

C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

D. Đánh dấu từ ngữ có hàm ý mỉa mai.

9. Dấu ngoặc kép có những tác dụng nào?

A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp. (1)

B. Đánh dấu tên tác phẩm, tạp chí, …dẫn trong câu văn. (3) C. Cả (1), (2), (3) đều đúng.

D. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai. (2)

10. Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng trong ví dụ sau:

Qua tìm hiểu câu tục ngữ: “Trăm hay không bằng tay quen”, chúng ta thấy kinh nghiệm của ông cha ta thể hiện trong các câu tục ngữ thật là quý báu nhưng không hẳn kinh nghiệm nào cũng xác đáng hoàn toàn. (Theo Trần Đình Sử)

A. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.

B. Đánh dấu tên tác phẩm được dẫn trong câu văn.

C. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.

D. Đánh dấu lời đối thoại được dẫn trong câu văn.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 32: Dấu ngoặc kép

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

B

C

C

C

C

D

C

C

……………………………………..

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 8 bài 32: Dấu ngoặc kép. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 8, đề thi học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 8 sẽ giúp các bạn ôn tập tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt

Leave a comment