Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Chơi chữ

0

Đề luyện tập Ngữ văn 7: Chơi chữ

Tìm Đáp Án xin giới thiệu bộ đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn 7 được biên soạn và hệ thống theo từng bài giúp các em học sinh nắm chắc kiến thức được học trong chương trình môn Văn lớp 7. Sau đây mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Chơi chữ.

1. Bài thơ sau sử dụng lối chơi chữ nào:
Không răng đi nữa cũng không răng,
Chỉ có thua người một miếng ăn.
Miễn đựơc nguyên hàm nhai tóp tép,
Không răng đi nữa cũng không răng.

A. Dùng từ ngữ đồng âm

B. Dùng cách điệp âm

C. Dùng lối nói lái

2. Tác dụng của lối chơi chữ là gì?

A. Làm câu văn trở nên phức tạp

B. Làm mờ đi dụng ý nghệ thuật của tác giả

C. Làm câu văn hấp dẫn thú vị

3. Câu đối sau sử dụng lối chơi chữ nào?

Thiếp từ thuở lá thắm xe duyên, khi vận tía lúc cơn đen, điều dại điều khôn nhờ bố đỏ
Chàng ở dưới suối vàng nghĩ lại, vợ má hồng con răng trắng, tím gan tím ruột với trời xanh.

(Tặng vợ người thợ nhuộm khóc chồng – Nguyễn Khuyến)

A. Dùng từ đồng âm.

B. Dùng từ cùng trường nghĩa.

C. Dùng từ đồng nghĩa.

D. Dùng lối nói lái.

4. Có mấy kiểu chơi chữ thường gặp?

A. 3

B. 9

C. 5

D. 7

5. Lối chơi chữ nào được sử dụng trong hai câu sau:

“Con cá đối bỏ trong cối đá
Con mèo cái nằm trên mái kèo”

A. Từ ngữ đồng âm.

B. Nói lái.

C. Cặp từ trái nghĩa.

D. Điệp âm.

6. Tác giả đã sử dụng lối chơi chữ nào trong câu:

“Cô Xuân đi chợ Hạ, mua cá thu về, chợ hãy còn đông…”

A. Dùng các từ cùng trường nghĩa.

B. Dùng từ đồng âm.

C. Dùng lối nói lái.

D. Dùng cặp từ trái nghĩa.

7. Chơi chữ là gì?

A. Là trò chơi sử dụng ngôn ngữ làm chất liệu

B. Là sự sắp xếp từ ngữ theo trật tự nào đó

C. Là biện pháp lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước

8. Kiểu chơi chữ dùng từ ngữ đồng âm dựa trên cơ sở nào?

A. Các từ đồng âm có ý nghĩa đặc biệt

B. Các từ đồng âm giống nhau về hình thức âm thanh

C. Các từ đồng âm tạo ra sự mơ hồ về nghĩa

9. Bài thơ sau sử dụng lối chơi chữ nào

Duyên duyên ý ý tình tình
Đây đây đó đó tình tình ta ta
Năm năm tháng tháng ngày ngày
Chờ chờ đợi đợi , rày rày mai mai.

A. Dùng từ ngữ đồng âm

B. Dùng cách điệp âm

C. Dùng lối nói lái

10. Câu ca dao sau sử dụng lối chơi chữ nào:

“Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?”

A. Dùng cách điệp âm.

B. Dùng cặp từ trái nghĩa, dùng từ đồng âm.

C. Dùng từ đồng âm.

D. Dùng cặp từ trái nghĩa.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Ngữ văn lớp 7

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

B

C

B

A

C

C

B

D

Trên đây, Tìm Đáp Án đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ văn lớp 7: Chơi chữ. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác như: Ngữ văn lớp 7, Soạn bài lớp 7, Học tốt Ngữ Văn 7, Giải Vở bài tập Ngữ Văn và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 cũng được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment