Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

0

Đề kiểm tra 15 phút môn Sử lớp 9 bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975) được TimDapAnsưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra theo bài nằm trong chương trình Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo

1. Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức Tổng thống Việt Nam Cộng hòa vào thời gian nào?

A. 22 – 4 – 1975.

B. 24 – 4 – 1975.

C. 23 – 4 – 1975.

D. 21 – 4 – 1975.

2. Nhận định nào sau đây phản ánh đúng nhất tình hình Việt Nam sau khi Hiệp định Pa-ri được kí kết?

A. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, miền Nam tiếp tục đấu tranh chống chính quyền Ngụy Sài Gòn.

B. Miền Bắc vẫn có chiến tranh, miền Nam được hòa bình trở lại và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Cả nước vẫn còn có chiến tranh, phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D. Cả hai miền Nam – Bắc đã được hoàn toàn giải phóng.

3. Đâu là ý nghĩa lịch sử cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975)?

A. Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta

B. Mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập, thống nhất đi lên CNXH

C. Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc

D. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước

4. Sau Hiệp định Pa-ri, chính quyền Sài Gòn đã huy động lực lượng tiến hành chiến dịch mang tên

A. bình định miền Nam Việt Nam.

B. lấn chiếm vùng giải phóng.

C. tràn ngập lãnh thổ.

D. tố cộng – diệt cộng.

5. Vào thời điểm nào, xe tăng của ta đã tiến thẳng vào Dinh Độc lập và bắt sống toàn bộ Chính phủ Trung ương Sài Gòn?

A. 11h30 phút ngày 30 – 4 – 1975.

B. 11h ngày 30 – 4 – 1975.

C. 10h 45 phút ngày 30 – 4 – 1975.

D. 9h 30 phút ngày 30 – 4 – 1975.

6. Thắng lợi của Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã kết thúc bao nhiêu năm kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta?

A. 25 năm.

B. 21 năm.

C. 30 năm.

D. 35 năm.

7. Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, quân dân miền Nam mở đợt hoạt động quân sự vào thời gian nào?

A. Đông – xuân.

B. Hè – thu.

C. Thu – đông.

D. Xuân – hè.

8. Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là gì?

A. Đó là thắng lợi mở đầu, có ý nghĩa hết sức quan trọng

B. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân ta tiến lên giải phóng miền Nam

C. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang đoạn mới: Từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

D. Làm cho tinh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu

9. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc?

A. 25 năm

B. 30 năm

C. 20 năm

D. 21 năm

10. Đâu là khoảng thời gian diễn ra chiến dịch Huế – Đà Nẵng?

A. Từ 26 – 4 đến 30 – 4 – 1975.

B. Từ 19 – 3 đến 19 – 4 – 1975.

C. Từ 21 – 3 đến ngày 29 – 3 – 1975.

D. Từ 16 – 3 đến 19 – 3 – 1975.

Đáp án kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

B

C

C

B

A

C

B

C

……………………………………………………………..

Ngoài Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử lớp 9 bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 – 1975). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho các kì thi sắp tới

Leave a comment