Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 4 có đáp án năm 2019 – 2020

0

TimDapAngiới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 4 có đáp án năm 2019 – 2020 bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận có đầy đủ đáp án, cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì sắp tới đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 4 có đáp án năm 2019 – 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 45 phút trên TimDapAnvới đầy đủ các môn, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập và thầy cô tham khảo ra đề cho học sinh.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 7

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(3 điểm )

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng.

Câu 1. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 13x3y2z3

A. 5x2y2z3

B. -9xyz

C. 7x3y2z3

D. 2x2yz2

Câu 2. Giá trị của biểu thức 7x – 4 tại x = 1 bằng:

Câu 3. Số hạng tử của đa thức K = 3x2y – xy4 + 2y5 + 7xyz2 -4

Câu 4. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. x2 – 2y

B. 12xy3

C. 4(x + 2y)

D. 7x – 5

Câu 5. Trong các đơn thức sau, đơn thức nào chưa thu gọn?

A. 3x2y3z

B. x4z2

C. -7x3y2

D. 2xy2xz3

Câu 6. Bậc của đa thức H = 12x2 y + 3x4y3 – 8xy + 6 là:

II. PHẦN TỰ LUẬN(7 điểm)

Câu 1(2,0 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:

M = x2 + x – 2 tại x = 2
N = 2x3 – 3xy + y3 tại x = -1, y = 2

Câu 2 (2,0 điểm) Tính tích các đơn thức sau và xác định phần hệ số, phần biến của đơn thức đó.

a) 5x3y2 và -2x2y
b) 3x2y và frac{1}{6} x2y2z

Câu 3 (2,0 điểm) Cho P(x) = 5x3 + 3x2 – 2x – 5

Q(x) = 3x3 + 2x2 – 7x + 8

Tính P(x) + Q(x); P(x) – Q(x)

Câu 4 (1,0 điểm) Tìm nghiệm của đa thức A(x) = x2 + x.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHƯƠNG IV MÔN ĐẠI SỐ 7

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

C

B

D

D

(Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)

II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

de-kiem-tra-1-tiet-dai-so-7-chuong-4-co-dap-an-nam-2019-2020-2a-3737163-1745626Kiểm tra chương 4 đại số 7

Ngoài Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 chương 4 có đáp án năm 2019 – 2020, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment