Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 7 trường THCS Ngư Lộc, Thanh Hóa năm 2019

0

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

TimDapAnxin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 3 trường THCS Ngư Lộc, Thanh Hóa năm 2019 bao gồm 8 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận có đáp án với thời gian làm bài 45 phút. Đây là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới. Mời các em tải về để xem đầy đủ đáp án và ma trận của bài thi.

Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 7 trường THCS Ngư Lộc, Thanh Hóa năm 2019 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do TimDapAnsưu tầm và đăng tải. Bộ tài liệu sẽ giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.

A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):

Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất:

Bài 1: Theo dõi thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau:

Thời gian (x)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tần số (n)

6

3

4

2

7

5

5

7

1

N = 40

Câu 1: Mốt của dấu hiệu là :

A. 7

B. 9 ; 10

C. 8 ; 11

D. 12

Câu 2. Số các giá trị của dấu hiệu là :

A. 12

B. 40

C. 9

D. 8

Câu 3. Số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) của dấu hiệu là:

A. 7,94

B. 7,92

C. 7,93

D. Kết quả khác

Câu 4. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :

A. 40

B. 12

C. 8

D. 9

Câu 5. Tổng các tần số của dấu hiệu là :

A. 12

B. 40

C. 10

D. 8

Câu 6. Dấu hiệu là:

A. Thời gian kiểm tra môn Toán

B.Thời gian giải xong một bài toán của mỗi học sinh

C. Số học sinh tham gia làm một bài toán

D. Thời gian giải xong một bài toán của 40 học sinh

Bài 2: Cho biểu đồ ghi lại điểm kiểm tra một tiết môn toán của học sinh lớp 7A như sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 7 có đáp án

Câu 7. Biểu đồ trên có tên gọi là:

A. Biểu đồ đoạn thẳng.

B. Biểu đồ đường thẳng.

C. Biểu đồ hình chữ nhật.

D. Biểu đồ hình quạt.

Câu 8. Số các giá trị khác nhau là:

A. 5

B. 6

C. 7

D.8

B. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 9. (5.0 điểm). Thông kê điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được giáo viên ghi lại trong bảng sau:

7

5

4

6

6

4

6

5

8

8

2

6

4

8

5

6

9

8

4

7

9

5

5

5

7

2

7

5

5

8

6

10

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng “ tần số ” và rút ra một số nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Tổ

A

B

C

A và B

B và C

Điểm trung bình

9,0

8,8

7,8

8,9

8,2

Câu 10. (1.0 điểm). Trong kì kiểm tra môn Toán, một lớp gồm có 3 tổ A, B và C. Điểm trung bình của các tổ được thống kê ở bảng sau:

Tổ

A

B

C

A và B

B và C

Điểm trung bình

9,0

8,8

7,8

8,9

8,2

Biết tổ A có 10 học sinh, hãy xác định số học sinh và điểm trung bình của toàn lớp. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Đáp án có trong file tải của Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số 7 trường THCS Ngư Lộc, Thanh Hóa năm 2019. Mời các bạn tải về để xem toàn bộ đề thi, đáp án và ma trận của đề. Để củng cố thêm kiến thức về môn Toán, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7… được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

Leave a comment