Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán năm 2020 – 2021

0

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán năm 2020 – 2021 Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh ôn luyện hệ thống lại các kiến thức đã học trong chương trình lớp 4 chuẩn bị cho chương trình học lớp 5.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán

Phần I: Trắc nghiệm khách quan

(Em hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đặt trước phương án đúng)

Câu 1. Chữ số 7 trong số 347 856 có giá trị là:

A. 70

B. 7 856

C. 700

D. 7000

Câu 2. Cho 1 tấn 32 kg = …….kg. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 132

B. 1320

C. 1032

D. 10 032

Câu 3. Phép trừ frac{9}{18}-frac{4}{18}có kết quả là:

A. frac{5}{18};

B. frac{13}{18};

C. 5;

D. frac{36}{18}

Câu 4. Số gồm 6 trăm nghìn, 4 nghìn, 1 trăm và 3 đơn vị là:

A. 64 103

B. 604 103

C. 64 130

D. 640 130

Câu 5. Chu vi của hình vuông có diện tích 25cm2 là:

A. 5cm

B. 20

C. 20 cm

D. 20 cm2

Phần II. Trắc nghiệm tự luận

Bài 1. Tính:

a) frac{4}{5} times frac{9}{7}=ldots ldots ldots

b)frac{4}{5}: frac{2}{7}=ldots ldots ldots ldots

c)frac{3}{7} times frac{5}{4}-frac{5}{14}=ldots ldots ldots

d) 8750 : 35 = ……

Bài 2. Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo?

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích của thửa ruộng.

Đáp án Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 môn Toán

PHẦN I. (2,5 điểm) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

Bài

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

A

B

C

PHẦN I. (7,5 điểm) TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

Bài 1. (3 điểm)

a) (0,5 điểm) frac{4}{5} times frac{9}{7}=frac{36}{35}

b) (0,5 điểm) frac{3}{5}: frac{2}{7}=frac{3}{5} times frac{7}{2}=frac{21}{10}

c) (1 điểm) frac{3}{7} times frac{5}{4}-frac{5}{14}=frac{15}{28}-frac{5}{14}=frac{15}{28}-frac{10}{28}=frac{5}{28}

d) (1 điểm)

8750 : 35 = 250

Bài 2. (1,5 điểm)

Bài giải

Xe ô tô chở được tất cả là:

50 x 32 = 1600 (kg) 1 điểm

1600kg = 16 (tạ) 0,25 điểm

Đáp số: 16 tạ. 0,25 điểm

Bài 3. (3 điểm)

Bài giải

Nửa chu vi của thửa ruộng là.

530 : 2 = 265 (m) 0,5 điểm

Ta có sơ đồ:

de-khao-sat-chat-luong-dau-nam-lop-5-mon-toan-nam-2020-2021-a-3277057-9646090

Chiều rộng của thửa ruộng là:

(265 – 47) : 2 = 109 (m) 0,5 điểm

Chiều dài của thửa ruộng là: 0,5 điểm

109 + 47 = 156 (m)

Diện tích của thửa ruộng đó là: 0,5 điểm

156 x 109 = 17 004 (m2)

Đáp số: 17 004 m2 0,5 điểm

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận hệ thống lại tất cả kiến thức môn Toán cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị cho chương trình năm học mới đạt hiệu quả cao.

Leave a comment