Đề giao lưu học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 – 2015

0

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề giao lưu học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội năm 2014 – 2015 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5, giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức hiệu quả. Đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho quý giáo viên sử dụng để làm bài tập nâng cao cho các em.

Test online: Đề thi HSG môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Kim An năm 2014 – 2015

15 đề luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5

10 đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM AN

 

ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014-2015 – LỚP 5

Môn Toán – Thời gian làm bài: 60 phút

Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A, B, C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh giỏi.

Câu 1: Tìm phân số bé nhất trong các phân số sau:

Đề thi học sinh giỏi lớp 5

Câu 2: Từ 1 đến 2000 có bao nhiêu số chia hết cho 2?

A. 100       B. 101         C. 1000

Câu 3: Để biểu thức: C= (a-30) x (a-29) x …x (a-1) có giá trị nhỏ nhất thì a phải là số tự nhiên nào:

A. 30        B. 31         C. 32

Câu 4: Phải xếp bao nhiêu hình lập phương cạnh 1cm để được 1 hình lập phương có diện tích toàn phần là 150 cm2

A.123       B. 125        C.127

Câu 5: Từ 1 đến 999 có bao nhiêu số có 3 chữ số?

A. 901       B. 900        C. 899

Câu 6: Cho A= (700×4+800):1,6 và B = (350×8+800):3,2. Giá trị của hai biểu thức A và B sẽ như thế nào?

A. A> B      B. A< B       C. A= B

Phần I: TỰ LUẬN (14 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Tìm X, biết: 110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

Câu 2: (4 điểm) Hai tỉnh A và B cách nhau 60km. Lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 10km/giờ. Cùng lúc đó một người đi xe gắn máy từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 30km/ giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ?

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 có đáp án

Phần I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Học sinh làm bài bằng cách điền chữ cái A,B,C tương ứng với đáp án đúng nhất vào bảng trả lời câu hỏi ở bài làm giao lưu học sinh giỏi.

Mỗi đáp án đúng được 1 điểm

Câu 1: B         Câu 2: C           Câu 3: A

Câu 4: B         Câu 5: B           Câu 6: A

II/ PHẦNTỰ LUẬN (14 điểm)

Câu 1: (3 Điểm) Tính đúng theo các bước sau:

110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

110,25 – X = 57,2

X = 110,25 – 57,2

x = 53,05

Câu 2: (4 điểm) Một giờ 2 xe di được là: 30 + 10 = 40 (km) (1 điểm)

Thòi gian để 2 xe cùng đi hết quãng đường là:

60: 40 = 1, 5 (giờ) = 1 giờ 30 phút (2 điểm)

Hai người gặp nhau lúc đó là:

7 giờ 15 phút + 1giờ 30 phút = 8 giờ 45 phút (1 điểm)

Đáp số: 8 giờ 45 phút

(Không đáp số hoặc đáp số sai trừ 0,5 đ)

Câu 3: (4 điểm)

* Học sinh vẽ được hình cho 0,5 điểm

Leave a comment