Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 năm 2018 – 2019

0

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 5

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 bao gồm chi tiết các dạng câu hỏi trong chương trình học môn Lịch sử lớp 5 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, các dạng bài tập chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao.

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 5: 2019 – 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5: 2019 – 2020

Bài tập ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 5 bao gồm 15 câu hỏi và bảng hệ thống kiến thức Lịch sử lớp 5 cho các em học sinh tham khảo bao gồm các dạng bài tập trọng tâm, chi tiết giúp các em học sinh ôn luyện ôn thi chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Lịch sử cuối học kì 2 lớp 5 cho các em học sinh.

Leave a comment