Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 7 năm 2022

0

Ôn tập giữa kì 2 Toán 7

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 7 năm 2021 – 2022. Nội dung đề cương đầy đủ các phần, bám sát chương trình học cho các em học sinh cùng ôn tập, chuẩn bị thi giữa kì 2 lớp 6. Chi tiết các phần từ Lý thuyết đến các dạng bài tập sau đây.

Lưu ý: Để tham khảo toàn bộ nội dung đề cương, các em học sinh kéo xuống dưới tải về.

A. Lý thuyết

1. Thống kê

– Bảng điều tra ban đầu, Dấu hiệu điều tra

– Bảng tần số, Số trung bình cộng, Mốt, Biểu đồ đoạn thẳng

– Phân tích, nhận xét dựa trên bảng tần số hoặc biểu đồ

2. Biểu thức đại số

– Đơn thức, Thu gọn đơn thức, Tìm bậc của đơn thức, xác định hệ số, phần biến, đơn thức đồng dạng.

– Tính giá trị của biểu thức đại số, giá trị tuyệt đối, căn bậc hai.

3. Hình học

– Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

– Tam giác cân, tam giác đều

– Định lý Py-ta-go

B. Bài tập

Dạng 1: Toán về thống kê

Bài 1: Dưới đây là bảng liệt kê số ngày vắng của 40 học sinh trong một học kỳ

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán lớp 7

Dấu hiệu điều tra ở đây là gì, có tất cả bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

b) Lập bảng tầng số.

c) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số trên.

d) Tính số trung bình cộng số ngày vắng mặt của 40 học sinh.

Bài 2: Số cơn bão đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỉ XX được
ghi lại trong bảng sau:

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán lớp 7

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Lập bảng “tần số” và tính xem trong vòng 20 năm, mỗi năm trung bình có bao nhiêu cơn
bão đổ bộ vào nước ta? Tìm Mốt.

c) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng bảng tần số nói trên.

Bài 3: Sau cuộc phát động trồng cây tại 1 trường học, nhà trường thống kê kết quả về số cây
trồng được của mỗi lớp ở bảng sau:

Giá trị (X) 30 35 40 45 50 55
Tần số (n) 5 4 7 11 9 1 N = 37

a) Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Có bao nhiêu lớp được điều tra?

b) Tìm mốt, và tìm số trung bình cộng bằng công thức (làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Nhận xét về số cây trồng được của các lớp trong đợt thi đua này.

Bài 4: Trung bình cộng của 5 số là 12. Do bớt đi một số thứ năm nên trung bình cộng của
bốn số còn lại là 9. Tìm số thứ năm.

Thông qua tài liệu này các em sẽ có thêm tài liệu ôn tập, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Toán sắp tới. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo đầy đủ các đề thi của các môn học khác: Toán, Văn, Vật lý, Sinh học, Công dân, Công nghệ, Tin học, Tiếng Anh. TimDapAnliên tục câp nhật đề thi mới nhất cho các em học sinh cùng theo dõi.

Leave a comment