Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2019 – 2020

0

Đề cương ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và các dạng bài cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Nội dung ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

1. Số học

– Đọc, viết số phân số

– So sánh số tự nhiên, phân số

– Tìm thành phần chưa biết của số tự nhiên, phân số

– Ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về số tự nhiên, phân số

– Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, một tích chia cho một số… để tính nhanh

– Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5 ; 9

2. Đại lượng

– Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài và khối lượng, diện tích và thời gian

– Các phép tính với các số đo độ dài và khối lượng, diện tích

3. Hình học

– Ôn tập về cách tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành

4. Giải toán có lời văn

– Giải toán có lời văn về:

+ Tìm số trung bình cộng

+ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số

+ Tìm phân số của một số

Tham khảo thêm: Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 năm 2019 – 2020

Mẫu đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng.

Câu 1: (2 điểm)

a) Phân số nào dưới đây bằng phân số frac{4}{5}?

A. frac{20}{16}

B. frac{16}{20}

C. frac{16}{15}

b) Rút gọn phân số frac{24}{36} ta được phân số tối giản là:

A.frac{12}{18}

B. frac{8}{12}

C. frac{2}{3}

c) Các phân số Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 môn Toánđược xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

d) 4 tấn 25 kg =………. kg

A. 4025 kg

B. 425 kg

C. 4250 kg

D. 40025 kg

Câu 2: (1 điểm)

a) Hình bình hành là hình:

A. Có bốn góc vuông.

B. Có bốn cạnh bằng nhau.

C. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

D. Có bốn góc vuông và có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau.

b) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45m2 6cm2 = ………….cm2 là:

A. 456

B. 4506

C. 450 006

Phần II. Tự luận:

Bài 1: (2 điểm) Tính:

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: (1 điểm) Tìm x:

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

……………………………………… ………………………………………

Bài 3: (2,5 điểm)

Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 60m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó ?

Giải

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Bài 4: (1,5 điểm)

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây . Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Phần I. Trắc nghiệm: (3 điểm):

Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

a) ý B

b) ý C

c) ý A

d) ý A

Câu 2. (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.

a) ý C

b) ý C

Phần II. Tự luận: (7 điểm):

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm.

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: (1 điểm) Mỗi bài làm đúng được 0,5 điểm.

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 3: (2.5 điểm) GIẢI

Chiều rộng của sân bóng là: (0.25 điểm)

60 x frac{3}{5}= 36 (m) (0. 5 điểm)

Chu vi sân bóng là: (0.25 điểm)

(60 + 36) x 2 = 192 (m) (0.5 điểm)

Diện tích sân bóng là: (0.25 điểm)

60 x 36 = 2160 (m2) (0. 5 điểm)

Đáp số: 192 m (0,25 điểm)

2160 m2

Bài 4: (1.5 điểm)

Số cây lớp 4A trồng được là: (0.25 điểm)

(600 – 50) : 2 = 275 (cây) (0.25 điểm)

Số cây lớp 4B trồng được là: (0.25 điểm)

275 + 50 = 325 (cây) (0.25 điểm)

Đỏp số: Lớp 4A: 275 cây (0.25 điểm)

Lớp 4B: 325 cây (0.25 điểm)

Đề ôn thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi giữa học kì 2 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 4, và môn Toán 4. Những đề thi này được Tìm Đáp Án sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Leave a comment