Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5: Diện tích hình tam giác

0

Các bài Toán về diện tích hình tam giác lớp 5

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5: Diện tích hình tam giác là hệ thống lại kiến thức kèm theo các bài tập từ cơ bản đến nâng cao có đáp án kèm theo về dạng toán Tính diện tích hình tam giác. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh học tốt môn Toán hơn, ôn thi học sinh giỏi hiệu quả hơn. Mời các em tham khảo và tải về bản chi tiết đầy đủ.

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 (có lời giải)

500 bài Toán nâng cao lớp 5 có lời giải

I. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ

Các bài Toán về diện tích hình tam giác lớp 5

P = AB + BC + AC

S = (a x h) : 2 (a, h cùng đơn vị đo)

a = (S x 2) : h

h = (S x 2) : a

* Khái niệm tam giác vuông, cân, đều, vuông cân.

II. BÀI TẬP

1. Vẽ đường cao của các tam giác sau:

Các bài Toán về diện tích hình tam giác lớp 5

2. Vẽ tất cả các đường cao của tam giác sau.

Các bài Toán về diện tích hình tam giác lớp 5

3. a. Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 16m và chiều cao 5m.

b. Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 30,5dm và chiều cao 30cm.

c.Tính diện tích tam giác vuông biết 2 cạnh đáy là 5cm và 20dm.

d. Tính diện tích tam giác có đáy là 10cm và chiều cao bằng 3/5 đáy.

4. Biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2

Tính diện tích tam giác MDC?

Các bài Toán về diện tích hình tam giác lớp 5

Giải

CD = 2400 : (25 + 15) = 60 cm

S MDC = (60 x 25) : 2 = 750 cm2

* Bổ sung kiến thức:

1. Trong tam giác cân, hai chiều cao hạ xuống 2 cạnh bằng nhau thì bằng nhau.

2. Hai tam giác có S bằng nhau khi chúng có đáy bằng nhau (hoặc chung đáy) và chiều cao bằng nhau (hoặc chung chiều cao)

3. Hai tam giác có S bằng nhau, đáy bằng nhau thì hai chiều cao tương ứng với hai đáy đó cũng bằng nhau.

4. Hai tam giác có S bằng nhau, chiều cao bằng nhau thì hai đáy tương ứng với hai chiều cao đó cũng bằng nhau.

5. Hai tam giác có S bằng nhau nếu chúng có 1 phần diện tích chung và các phần S còn lại của chúng bằng nhau.

Các bài Toán về diện tích hình tam giác lớp 5

(S* chung; S1= S2)

S ABC = S DBC

6. S1 = S2 khi a1/a2 = h2/h1

5. Cho tam giác ABC có S = 150 cm2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5 cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5 cm2. Tính đáy BC của tam giác.

Các bài Toán về diện tích hình tam giác lớp 5

Giải

Từ A hạ AH vuông góc CD, AH chính là chiều cao chung của 2 tam giác ABC và ABD. AH dài là: (37,5 x2) : 5 = 15 (cm)

Đáy BC là: (150 x2) : 15 =20 (cm)

6. Tam giác ABC có BC = 321cm, biết rằng nếu kéo dài BC thêm 4cm thì S sẽ tăng thêm 54 cm2. Tính SABC =

6′. Một thửa đất tam giác có h =10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích tăng thêm ? m2.

6” Một thửa đất hình tam giác có đáy là 25m. Nếu kéo dài đáy thêm 5 m thì diện tích sẽ tăng thêm 50 m2. Tính S thửa đất ban đầu.

Leave a comment