Chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc Gia Nguyên Hàm – Tích Phân

0

Cuốn sách “Chuyên đề bám sát đề thi THPT Quốc Gia Nguyên Hàm – Tích Phân“của tác giả Lê Hoành Phò biên soạn nhằm mục đích giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị thật tốtt cho KỲ THI
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA đạt điểm khá, điểm cao để trúng
tuvển vào các trường Cao đẳng, Đại học mà mình đã xác định nghề nghiệp cho
tương lai, theo định hướng mới.

Cuốn NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN gồm có 18 phần nhỏ để tiện
luyện lập theo chủ đề, từ các kiến thức và phương pháp giải toán căn bản
và nâng cao dần dần, kết hợp ôn tập Toán lớp 10 và 11, bố sung và mở rộng
kiến Ihức và phương pháp giải khác nhau, luyện tập thêm Toán khó, Toán
tổng hợp, các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài và từng bước giải đúng, giải
gọn các bài lập, các bài toán trong kiểm tra, thi cử.

CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Leave a comment