Chromium là gì? Trình duyệt Chromium có gì nổi bật so với Chrome

0

Chromium là gì? Trình duyệt Chromium không nổi bật so với Chrome

Bạn đã từng nghe và đề cập đến Trình duyệt Chromium Không? Và tôi nghĩ rằng những người tìm hiểu về Chromium Cũng rất ít vì phần lớn tên của trình duyệt này ít được nhắc đến trong quá trình sử dụng máy tính trên cả Windows và OS.

  • Chromium là gì?
  • Trình duyệt Chromium khác với các trình duyệt khác như thế nào?

Nếu bạn muốn tìm hiểu về Chromium, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về tên dự án và trình duyệt Chromium này.

Chromium là gì?

Trình duyệt Chromium, hay đúng hơn Dự án Chromium nó chỉ là một trình duyệt Web mã nguồn mở và nó được coi là nền tảng mà sau này Chrome đã phát triển. Nói cách khác, Chromium là nền tảng để các trình duyệt trong tương lai xây dựng trên nó.

Sự khác biệt giữa trình duyệt Chromium là gì?

Nói Chromium là một trình duyệt thì không đúng, mà đúng hơn đó là một dự án với mục đích chính là xây dựng Chrome trở thành một trình duyệt mạnh mẽ và thống trị thị trường theo quy định của Google. Hay các trình duyệt mới như Cốc Cốc cũng một phần dựa trên nền tảng Chromium và một số trình duyệt khác.

Vì vậy, Chromium đúng là tên một dự án mà Google hướng đến và là bệ phóng để trình duyệt Chrome phát triển sau này.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Là gì ?
Leave a comment