Chèn công thức toán học vào trong Word 2016 với Equation

0

Microsoft Equation giúp bạn thêm phân số, số mũ, tích phân, v.v. vào tài liệu Word. Bạn bắt đầu xây dựng một phương trình bằng cách mở Microsoft Equation:

Để chèn một phương trình vào tài liệu của bạn, trên Chèn tab, trong Biểu tượng nhóm, nhấp vào mũi tên bên cạnh phương trình :

1-3508250-3669132

Bạn có thể sử dụng thanh cuộn dọc trong Bộ sưu tập để hiển thị các phương trình bổ sung (cách thêm phương trình vào Bộ sưu tập , xem Cách thêm phương trình của riêng bạn vào thư viện phương trình). Nếu bạn thấy những gì bạn muốn, hãy nhấp vào nó để chèn nó vào điểm chèn hiện tại trong tài liệu. Nếu bạn bao gồm nó trong một phân đoạn không trống, phương trình sẽ mặc định xuất hiện trong chế độ xem. Nếu phương trình nằm trên cùng một dòng với văn bản, nó sẽ xuất hiện ở chế độ Nội tuyến:

2-6060500-8404978

Để viết phương trình của riêng bạn, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trên tab Chèn , trong Biểu tượng nhóm, nhấp vào mũi tên bên cạnh phương trình , và sau đó nhấp vàoChèn phương trình mới ,
  • trên các tab Chèn , trong nhóm Biểu tượng, nhấn vào nút phương trình,
  • hoặc chỉ cần nhấn Alt + = .
3-2076920-3669689

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment