Chặn thông báo Facebook đến Email của bạn

0

Nhiều người gặp sự cố liên quan đến việc này, nhận được quá nhiều thông báo, email không mong muốn đến Hộp thư đến Email của bạn. Nếu bạn là một người dùng facebook tích cực, hộp thư Email của bạn có thể chứa hàng trăm Email Thông báo hàng ngày.


Hướng dẫn các bạn cách ngăn chặn thông báo Facebook trong hộp thư Email.

Bước 1: Mở trang Facebook trên Cài đặt

Đặt Facebook chặn Email

Bước 2: Chọn Thông báo sau đó tiếp tục Biên tập Phần email

Thiết lập thông báo Facebook trong Email

Bước 3: Chọn “Chỉ thông báo về tài khoản, bảo mật và quyền riêng tư

Chỉ chọn Tài khoản, thông báo bảo mật và quyền riêng tư

Bước 4: Chọn Tắt để kết thúc cài đặt chặn thông báo tới Email

Chọn tắt thông báo facebook đến Email

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave A Reply

Your email address will not be published.