Cập nhật bộ lọc thư rác của Microsoft Office Outlook

0

Một số e-mail quan trọng của bạn có trong hộp thư rác của bạn và có thể một số thư rác sẽ kết thúc trong Hộp thư đến của bạn không? Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Office Outlook 2007, thì bạn có thể muốn cập nhật Bộ lọc thư rác của mình với một bộ định nghĩa mới hơn.

Cập nhật bộ lọc thư rác Microsoft Office Outlook

Tải xuống và cài đặt bản cập nhật này cho Bộ lọc Email Rác từ Microsoft Office Outlook 2007.

Bản cập nhật này cung cấp Bộ lọc Thư Rác trong Microsoft Office Outlook 2007 với định nghĩa hiện tại về các đặc điểm xác định thư email là email rác.

Để xác định phiên bản của tệp được cài đặt trên máy tính Windows 7 của bạn, hãy làm theo các bước sau, nếu phù hợp với hệ điều hành bạn đang chạy.

  • Bấm Bắt đầu, sau đó bấm Máy tính.
  • Trong hộp Tìm kiếm máy tính, nhập Outlfltr.dat, rồi nhấn Enter.
  • Bấm chuột phải vào Outlfltr.dat, sau đó bấm Thuộc tính.
  • Trên tab Chung, lưu ý các thuộc tính của tệp Outlfltr.dat được cài đặt trên máy tính.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment