Cách Xóa tin nhắn hoặc Cuộc hội thoại từ Facebook

0

Nếu bạn đang muốn xóa từng tin nhắn hoặc toàn bộ cuộc trò chuyện khỏi tài khoản Facebook của mình, hãy tìm phần thích hợp bên dưới và làm theo các bước.

Trước khi tiếp tục: Người dùng nên biết rằng khi họ xóa một tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện, nó sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại được.

Ghi chú: Các bước này chỉ xóa một tin nhắn hoặc cuộc trò chuyện khỏi tài khoản của bạn, chứ không phải người gửi tin nhắn đến.

Cách xóa tin nhắn Facebook nhanh chóng

Hướng dẫn xóa tin nhắn Facebook

Để xóa một cuộc trò chuyện khỏi Facebook:

  1. Nhấp chuột ở trên cùng của trang
  2. Mở cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
  3. Nhấp chuột Lựa chọn ở đầu cửa sổ trò chuyện và nhấp vào Xóa trò chuyện…
Bạn cũng có thể xóa một cuộc trò chuyện khỏi hộp thư đến của mình:

  1. Đi tới hộp thư đến bằng cách nhấp vào tin nhắn ở trên cùng bên trái của Facebook
  2. Mở cuộc trò chuyện bạn muốn xóa
  3. Nhấp chuột ở trên cùng bên phải và nhấp vào Xóa

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment