Cách Xem và Xoá Activity history (Lịch sử hoạt động) của Windows 10

0

Windows 10 thu thập và lưu lịch sử các hoạt động của bạn trên máy tính và đám mây, từ lịch sử duyệt web đến thông tin vị trí cho đến mọi thứ. May mắn thay, Microsoft giúp bạn dễ dàng xem tất cả dữ liệu đang được lưu trữ và cũng có thể xóa nó một cách dễ dàng.

Nếu bạn sử dụng HealthVault hoặc thiết bị Microsoft Band, mọi hoạt động được thu thập thông qua dịch vụ đó cũng được lưu trữ. Microsoft cho biết họ thu thập dữ liệu này để cung cấp cho bạn các kết quả phù hợp hơn và nội dung mà bạn quan tâm.

Cách xem lịch sử hoạt động trên Windows 10

  1. Chuyển đến Cài đặt> Quyền riêng tư> Lịch sử hoạt động và bấm vào Quản lý thông tin hoạt động của tôi.
  2. Một cửa sổ trình duyệt sẽ mở ra và bạn có thể được nhắc đăng nhập vào tài khoản của mình nếu bạn chưa đăng nhập. Bạn cũng có thể truy cập trang này bằng cách truy cập account.microsoft.com/privacy/activity-history.
  3. Tại đây, bạn sẽ thấy dữ liệu của mình được chia thành các danh mục được liệt kê ở trên: Lịch sử duyệt web, Lịch sử tìm kiếm, Hoạt động vị trí, Hoạt động giọng nói, Ghi chú Cortana và Hoạt động tình trạng. Bạn có thể xem và xóa dữ liệu trong từng phần bằng cách nhấp vào nút xóa dữ liệu tương ứng với từng phần và nhấp vào nút xác nhận mà bạn muốn xóa.

Cách xem và xóa lịch sử hoạt động trên Windows 10 Xóa lịch sử tìm kiếm

Bạn cũng có thể nhấp vào tab Lịch sử hoạt động để xem danh sách đầy đủ các loại dữ liệu: thoại, tìm kiếm, lịch sử duyệt web và thông tin vị trí. Microsoft cũng giúp bạn dễ dàng lọc từng danh mục bằng cách nhấp vào nó.

Cách xem và xóa toàn bộ lịch sử hoạt động trên Windows 10 Lịch sử hoạt động của Windows

Làm thế nào để xóa Lịch sử hoạt động (lịch sử hoạt động) bằng Cài đặt

Để xóa các hoạt động cho phép bạn tiếp tục ứng dụng, tài liệu và trang web trên các thiết bị khác, hãy làm theo các bước sau:

  1. Mở Cài đặt .
  2. Nhấp chuột Sự riêng tư .
  3. Nhấp chuột Lịch sử hoạt động .
  4. Trong “Xóa lịch sử hoạt động”, hãy nhấp vào. cái nút Thông thoáng.Cài đặt lịch sử hoạt động trên Windows 10Cài đặt lịch sử hoạt động trên Windows 10
  5. Nhấn vào nút VÂNG Xác nhận.

Khi bạn đã hoàn tất các bước, các hoạt động mà Windows 10 thu thập về bạn để tiếp tục hoạt động trên các thiết bị khác sẽ bị xóa khỏi tài khoản Microsoft của bạn.

Nếu bạn không muốn tính năng kết nối các loại hoạt động này nữa, trong “Hoạt động thu thập”, hãy tắt Windows để thu thập hoạt động của tôi đổi.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment