Cách tìm tên tài khoản người dùng trong Windows 10

0

Nếu bạn không biết tên người dùng của mình là gì trong Windows 10, thì tin tốt là nó khá dễ dàng để tìm ra. Làm theo các bước sau để tìm tên tài khoản người dùng trong Windows 10.

Tên tài khoản người dùng trong Windows

Mỗi tài khoản người dùng trong Windows có tên người dùng riêng. Trên thực tế, Windows yêu cầu bạn thêm tên người dùng khi tạo tài khoản. Như bạn có thể đã đoán, tên của một tài khoản người dùng cụ thể được sử dụng theo nhiều cách và địa điểm khác nhau. Ví dụ: tên người dùng được sử dụng để phân biệt giữa những người dùng, tạo thư mục chính cho từng người dùng, thêm quyền, tạo môi trường dành riêng cho người dùng, định cấu hình cài đặt dành riêng cho người dùng, v.v.

Nói chung, hầu hết người dùng Windows không bao giờ cần phải lo lắng về tên người dùng. Tuy nhiên, có thể có những tình huống mà bạn cần biết tên tài khoản người dùng Windows của mình. Nếu không biết tên người dùng, bạn không thể định cấu hình cài đặt. Ví dụ: nếu bạn muốn có quyền sở hữu hoặc thay đổi quyền của một thư mục hoặc tệp, bạn phải biết tên người dùng. Điều tương tự cũng xảy ra với hầu hết các bản cài đặt nâng cao của Windows nhắm mục tiêu đến một tài khoản người dùng cụ thể.

Tin tốt là Windows có một số cách khác nhau để tìm tên người dùng Windows. Bạn chỉ cần biết nơi để tìm.

Trong hướng dẫn đơn giản về Windows 10 này, Dữ liệu lớn VN.com hiển thị 3 cách khác nhau để tìm tên tài khoản người dùng trong Windows 10.

Cách tìm tên tài khoản người dùng trong Windows 10

Tìm tên của tài khoản người dùng trong File Explorer

Windows tự động tạo một thư mục chính cho mỗi tài khoản người dùng có cùng tên với tên của tài khoản người dùng. Vì vậy, cách dễ nhất để tìm tên tài khoản người dùng Windows là xem tên của thư mục khởi động trong File Explorer. Như thế đấy.

1. Nhấn Thắng + E để mở File Explorer.

2. Đi tới thư mục C: Người dùng.

3. Tên của tài khoản người dùng Windows giống với thư mục chính của bạn.

4. Bằng cách đó, bây giờ bạn biết tên tài khoản người dùng Windows của mình.

Để tìm tên người dùng, hãy mở File Explorer và đi tới thư mục C: Người dùng. Tên tài khoản người dùng Windows của bạn giống với thư mục chính của bạn. Trong trường hợp ví dụ, tên của thư mục chính là WindowsLoop. Vì vậy, tên của tài khoản người dùng là WindowsLoop. Nếu máy tính của bạn có nhiều tài khoản người dùng, hãy tìm thư mục chính có liên quan đến bạn.

Tìm tên của tài khoản người dùng trong File Explorer

Tìm tên của tài khoản người dùng trong File Explorer

Sử dụng lệnh để biết tên người dùng Windows

Windows có một số lệnh hiển thị tên người dùng hiện tại của bạn. Đây là các lệnh mà bạn có thể sử dụng để tìm tên tài khoản người dùng của mình trong Windows 10.

1. Mở menu Khởi đầu.

2. Tìm và mở dấu nhắc lệnh.

3. Nhập ‘tôi là ai’ và hãy nhấn Vào đi.

4. Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị tên người dùng cùng với tên thực của máy tính.

5. Bằng cách đó, bạn sẽ biết tên tài khoản người dùng của mình.

Sử dụng lệnh để biết tên người dùng Windows

Sử dụng lệnh để biết tên người dùng Windows

Để thay thế cho lệnh whoami, bạn cũng có thể sử dụng lệnh này. echo% tên người dùng%. Không giống như lệnh đầu tiên, lệnh này sẽ chỉ hiển thị tên của người dùng hiện tại.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh echo% username%

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh echo% username%

  • Cách tìm nhanh các cài đặt hệ thống cụ thể trong Windows 10

Tìm tên của tài khoản người dùng Windows trong netplwiz

Bạn có thể sử dụng công cụ netplwiz để tìm tên người dùng Windows của mình. Như thế đấy:

1. Nhấn Giành chiến thắng + RẺ mở cửa sổ Chạy.

2. Nhập netplwiz và hãy nhấn Vào đi.

Nhập netplwiz

Nhập netplwiz

3. Chọn tài khoản người dùng của bạn.

4. Nhấp vào nút Tính chất.

Nhấp vào nút Thuộc tính

Nhấp vào nút Thuộc tính

5. Bạn sẽ tìm thấy tên người dùng Windows của mình trong trường. Tên tài khoản.

Bạn sẽ tìm thấy tên người dùng Windows của mình trong trường Tên người dùng.

Bạn sẽ tìm thấy tên người dùng Windows của mình trong trường Tên người dùng.

6. Khi bạn biết tên người dùng, hãy đóng cửa sổ. netplwiz.

Có thể dễ dàng tìm thấy tên của tài khoản người dùng trong Windows 10.

Mong bạn thành công.

Leave a comment