Cách Thêm Số Trang vào Word 2010, 2013, 2016 – Office 365

0

Bạn có thể đánh số trang chỉ mục bằng chữ số La Mã (ví dụ: “i”, “ii.”, “III”) và tài liệu chính bằng chữ số Ả Rập (ví dụ: “1”, “2” “3”). Bài viết này mô tả cách thiết lập các định dạng đánh số trang khác nhau.

Cách đánh số trang trong Microsoft Word

Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng trình duyệt để chỉnh sửa tài liệu trong Word Online, hãy xem Thêm số trang trong Word Online bên dưới.

Chọn Chèn> Số trang.

danh sách trang trong Microsoft Word

2. Chọn một vị trí, chẳng hạn như Đầu trang hoặc là Duoi cung cua trang , và sau đó chọn một kiểu trong thư viện. Word tự động đánh số trang.

Mẹo: Bạn muốn thay đổi hình thức của số trang bạn vừa thêm vào tài liệu Word của mình? Trên tab Trang Chủ , Xin vui lòng chọn Nét chữ và thay đổi ví dụ như kiểu phông chữ và họ, cỡ chữ và màu sắc.

3. Khi bạn hoàn thành, hãy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc bấm đúp vào bất kỳ đâu bên ngoài đầu trang và chân trang.

Tùy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang được đánh dấu trên tab Công cụ Đầu trang và Chân trang

Tiền boa: Word tự động đánh số trang, nhưng bạn có thể thay đổi nó nếu muốn. Ví dụ: nếu bạn không muốn số trang xuất hiện trên trang đầu tiên của tài liệu, hãy bấm đúp hoặc gõ đúp vào gần đầu hoặc cuối trang để mở nó. chuyển hướng Thiết kế Công cụ Đầu trang & Chân trang và chọn Trang đầu tiên khác . Để có thêm tùy chọn, hãy chọn Chèn> Số trang> Định dạng số trang .

Thêm số trang trong Word Online

1. Nhấp vào Chỉnh sửa tài liệu> Chỉnh sửa trong Word Online nếu bạn chưa mở tài liệu để chỉnh sửa.

Chỉnh sửa trong Word Online

2. Nhấn Chèn> Số trang.

Hình ảnh của lệnh Chỉnh sửa trong Word Online

3. Bạn sẽ thấy một thư viện các tùy chọn bố cục số trang. Nhấp vào một trong những bạn muốn.

Hình ảnh của bộ sưu tập số trang sẽ mở ra khi bạn bấm Số trang trên tab Chèn.

Word Online thêm số trang vào mỗi trang trong tài liệu của bạn.

Khuyên bảo:

  • Để xem tài liệu sẽ trông như thế nào, hãy nhấp vào View> Reading View .
  • Để thay đổi cách đánh số trang, hãy nhấp vào Chèn> Số trang.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment