Cách thay đổi tốc độ chuột máy tính trong Windows 10

0


  • 1. Mở Cài đặt quyến rũ bằng phím tắt Windows + I
  • 2. Nhấp vào Cá nhân hóa .

    thay đổi tốc độ chuột trong Windows 10

  • 3. Nhấp vào Thay đổi con trỏ chuột.

    thay đổi tốc độ chuột máy tính

  • 4. Nhấp vào Tùy chọn con trỏ . Chọn tốc độ con trỏ, nhấn Ứng dụng và xác nhận với ĐƯỢC RỒI .

Tăng tốc chuột Windows 10

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment