Cách thay đổi phiên bản mặc định của OneNote trên máy tính Windows 10

0

Windows 10 đi kèm với ứng dụng OneNote. Nếu bạn cũng đã cài đặt OneNote 2016 trên máy tính của mình, bạn sẽ phải cài đặt hai phần mềm OneNote. Bài đăng này sẽ chỉ cho bạn cách đặt một trong hai phiên bản làm mặc định để mở OneNotes của bạn.

onenote-app-3183718-6452455

Thay đổi phiên bản mặc định của OneNote

Khi bạn bắt đầu ghi chú OneNote, Windows 10 sẽ phát hiện hai phiên bản của ứng dụng OneNote và do đó nhắc bạn chọn phiên bản bạn muốn sử dụng làm ứng dụng mặc định để mở sổ ghi chép trong tương lai. Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn. Nếu bạn muốn thay đổi mặc định bất kỳ lúc nào trong tương lai, bạn có thể thực hiện như sau.

Mở ra Menu Bắt đầu và sau đó chọn Cài đặt. Chọn Hệ thống, chọn mặc định “Ứng dụng mặc định”Rồi cuộn xuống cuối danh sách để tìm mục nhập“Đặt mặc định theo ứng dụng”(Đặt mặc định theo ứng dụng).

default-apps-1565597-4120350

Nhấp vào liên kết này và trong danh sách bên dưới đặt các chương trình mặc định “’Thiết lập các chương trình mặc định của bạn“, Tìm phiên bản OneNote mà bạn muốn Windows sử dụng làm ứng dụng mặc định và chọn đặt chương trình này làm mặc định”Đặt chương trình này làm mặc định“. Ví dụ: chọn OneNote (máy tính để bàn) nếu bạn muốn mở sổ ghi chép của mình trong OneNote 2016.

Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn. Tại đây, nếu bạn muốn thay đổi các cài đặt này bất kỳ lúc nào, hãy lặp lại các bước trong danh sách trước đó và chọn một tùy chọn khác.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mở liên kết OneNote trong Windows 10 bằng Internet Explorer hoặc sử dụng OneNote Online và mở ứng dụng OneNote hoặc đặt nó làm phiên bản mặc định.

Để cài đặt phiên bản mở của OneNote từ web, hãy mở Cài đặt, chọn Hệ thống> Ứng dụng mặc định, cuộn xuống cuối danh sách và chọn ứng dụng mặc định theo giao thức “Chọn ứng dụng mặc định theo giao thức“.

Tại đây, cuộn xuống để tìm các giao thức OneNote và nhấp vào. biểu tượng ONENOTE URL: Giao thức OneNote.

Thay đổi phiên bản mặc định của OneNote trên máy tính Windows 10

Sau khi hoàn tất, hãy chọn OneNote 2016 (ứng dụng dành cho máy tính để bàn) từ ‘Chọn một ứng dụng‘và nhấp vào biểu tượng ONENOTEDEDECTKT URL: OneNote Protocol và trong hộp thoại Chọn ứng dụng xuất hiện, hãy chọn OneNote 2016 (ứng dụng dành cho máy tính để bàn).

Đóng cửa sổ để chọn ứng dụng mặc định theo giao thức “Chọn ứng dụng mặc định theo giao thức“. Bây giờ, khi bạn mở liên kết trong Windows 10 bằng Internet Explorer hoặc mở OneNote từ OneNote Online, bạn sẽ thấy OneNote 2016 đang mở.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment