Cách sao lưu và khôi phục Windows Registry đơn giản

0

Phần lớn lời khuyên của tôi liên quan đến việc chỉnh sửa Windows Registry và bước đầu tiên của quy trình luôn giải thích cách tạo bản sao lưu của Registry trước khi tiếp tục chỉnh sửa.

Hôm nay, tôi sẽ thực hiện các bước để tự sao lưu và khôi phục Registry.

Tôi khuyên bạn nên luôn sao lưu Registry trước khi bạn cố gắng thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với nó. Bằng cách đó, nếu có sự cố, bạn có thể khôi phục nó về trạng thái (đang hoạt động) trước đó.

Sao lưu sổ đăng ký Windows

Rất dễ dàng tạo một bản sao lưu của Windows Registry. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

1 – Nhấn tổ hợp phím các cửa sổ + RẺ để mở hộp “Chạy“.

2 – Nhập khẩu regedit và nhấn. Chìa khóa Vào .

3 – Nhấn Tập tin>Xuất khẩu , đặt tên cho tệp sao lưu, rồi nhấn Cứu.

4 – Nhấp vào Tệp> Thoát để đóng Trình chỉnh sửa sổ đăng ký.

Khôi phục Sổ đăng ký Windows

Và làm theo các bước sau để khôi phục Sổ đăng ký từ tệp sao lưu (Lưu ý: Các tệp sao lưu sổ đăng ký kết thúc bằng phần mở rộng tệp..reg ):

1 – Nhấn tổ hợp phím các cửa sổ + RẺ để mở hộp “Chạy”.

2 – Nhập khẩu regedit và nhấn. Chìa khóa Vào .

3 – Nhấp vào Tập tin>Nhập khẩu .

4 – Điều hướng đến NSTệp sao lưu sổ đăng ký mà bạn muốn khôi phục (một lần nữa, nó sẽ có phần mở rộng .reg ) và nhấp đúp vào nó. Làm theo lời nhắc cho đến khi quá trình hoàn tất.

5 – Nhấn Tập tin > Lối ra để đóng Trình chỉnh sửa sổ đăng ký.

Bây giờ bạn đã biết cách sao lưu Windows Registry trước khi thực hiện các thay đổi đối với nó và cách khôi phục nó nếu có sự cố.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment
Enable referrer and click cookie to search for faaf068cdeb8e719 d87b67033959152f [] 2.7.3