Cách kết nối tài khoản Gmail với Cortana trên Windows 10

0

Giờ đây, bạn có thể quản lý các dịch vụ của Google thông qua Cortana trên Windows 10 – Dưới đây là các bước để kết nối tài khoản của bạn.

Trên Windows 10, giờ đây bạn có thể kết nối tài khoản Gmail của mình với Cortana để quản lý Lịch Google với trợ lý. Thông thường, bạn thiết lập tài khoản mới trên thiết bị của mình bằng tài khoản Microsoft mà Cortana có thể truy cập để cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa hơn. Nhưng để cung cấp nhiều giá trị hơn nữa, Cortana cũng cho phép bạn kết nối các dịch vụ khác, mà cho đến nay vẫn chưa có tài khoản Google.

Nếu bạn đang chạy Windows 10, bây giờ bạn có thể kết nối tài khoản Google của mình để quản lý Lịch Google bằng Cortana trên PC, thậm chí sử dụng lệnh thoại.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để kết nối tài khoản Gmail của mình với Cortana trên Windows 10.

Cách kết nối tài khoản Google của bạn với Cortana

1. Mở Cortana .

2. Nhấp vào nút Sổ tay .

3. Chọn Dịch vụ được kết nối .

4. Nhấp vào nút Thêm một dịch vụ .

Dịch vụ kết nối

5. Chọn Gmail khỏi danh sách.

6. Nhấp vào nút Liên kết .

Kết nối Gmail với Cortana
Kết nối Gmail với Cortana

7. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của bạn.

8. Nhấp vào nút Cho phép để cho phép Cortana truy cập vào tài khoản của bạn.

Đăng nhập vào Google để kết nối với Cortana

Đăng nhập vào Google để kết nối với Cortana

Sau khi hoàn thành các bước, bạn có thể sử dụng Cortana để tương tác với Lịch Google của mình. Cho phép Cortana truy cập vào tài khoản Google của bạn sẽ cho phép truy cập vào Danh bạ Google, Google Drive, Gmail và các thông tin khác của bạn.

Nếu bạn muốn ngắt kết nối tài khoản, chỉ cần truy cập https://myaccount.google.com/permissions và thu hồi quyền truy cập cho Outlook.

Trang quyền của Google
Trang quyền của Google

Cần lưu ý rằng tính năng này là mới và có thể mất một thời gian để thấy nó hoạt động. Ngoài ra, tại thời điểm này, tính năng này không khả dụng cho iOS hoặc Android.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment