Cách giảm dung lượng file Cad

0

Kích thước của tệp CAD quá lớn nên không thể chia sẻ tệp qua các trang mạng xã hội hoặc email. Trong bài viết dưới đây, ThuThuatPhanMem.vn hướng dẫn bạn cách giảm dung lượng file Cad để giảm dung lượng ổ cứng lưu trữ và dễ dàng chia sẻ qua các trang mạng xã hội, email.

Cách giảm kích thước của tệp CAD

Để giảm kích thước của tệp CAD, hãy làm theo các lệnh theo thứ tự sau.

Bước 1: Sử dụng lệnh kiểm tra

Đầu tiên, bạn click vào giao diện làm việc của AutoCAD và nhập lệnh kiểm toán và hãy nhấn Đi vào.

Nhập lệnh kiểm tra

Thông báo Sửa các lỗi đã phát hiện? xuất hiện, nhập Đi vào để phần mềm tự động sửa các lỗi liên quan sau khi nhập lệnh.

Gõ Y và nhấn Enter để phần mềm tự động sửa các lỗi liên quan sau khi nhập lệnh

Bước 2: Sử dụng lệnh dxfout

Sau đó nhập lệnh dxfout để lưu tệp CAD mới dưới dạng DXF.

Nhập lệnh dxfout để lưu tệp CAD dưới dạng dxf

Sau đó, bạn chọn nơi lưu tệp mới với định dạng DXF xong.

Chọn nơi lưu tệp mới ở định dạng DXF.

Bước 3: Sử dụng lệnh PU.

Sau khi lưu tệp DXF, quay lại màn hình làm việc hoặc mở tệp mới lưu bằng phần mở rộng DXF và nhập lệnh pu và hãy nhấn Đi vào từ màn hình chính của AutoCAD.

Gõ lệnh pu và nhấn Enter trên màn hình chính của AutoCAD

Sau đó hộp thoại Purge xuất hiện. Vui lòng bấm vào Xóa tất cả để lưu tệp và cấu hình được thực hiện.

Chọn Xóa tất cả

Bước 4: Kiểm tra và so sánh các tệp khi giảm kích thước

Bạn hãy kiểm tra lại file sau khi thực hiện, bạn đã giảm dung lượng hay chưa? Nếu tệp nhỏ hơn tệp gốc là đúng. Qua quá trình thực hiện các bước trên, tệp CAD của tôi đã được thu nhỏ từ 26MB xuống còn 6MB.

Kiểm tra và so sánh các tệp khi giảm kích thước

Với cách giảm dung lượng file CAD trong bài viết, chúng ta có thể giảm đáng kể dung lượng file CAD dùng để tiết kiệm bộ nhớ hoặc dễ dàng chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Chúc may mắn!

Leave a comment