Cách đổi tên máy ảo Hyper-V bằng PowerShell & Hyper-V Manager

0

Đôi khi khi tạo máy ảo Hyper-V, bạn có thể đặt tên không chính xác hoặc không muốn sử dụng nữa. Bài viết này sẽ cung cấp ba phương pháp để đổi tên máy ảo Hyper-V để nó sử dụng tên bạn muốn.

RENAME HYPER-V VM VỚI F2. CHÌA KHÓA

Cách đơn giản và nhanh nhất để đổi tên máy ảo Hyper-V là chỉ cần sử dụng phím chức năng F2 trên bàn phím của bạn khi đang ở trong Hyper-V Manager.

Để thực hiện việc này, hãy khởi chạy Trình quản lý Hyper-V bằng cách nhập Hyper-DRAW Nhập trường tìm kiếm Start Menu và sau đó chọn Hyper-V Manager khi nó xuất hiện như hình dưới đây.

Khi Hyper-V Manager được mở, chỉ cần nhấp chuột trái vào máy ảo bạn muốn đổi tên để nó được chọn. Sau đó nhấn F2. Chìa khóa trên bàn phím của bạn và tên máy ảo sẽ trở thành một trường bạn có thể chỉnh sửa như hình dưới đây.

Bây giờ, hãy nhập tên mới bạn muốn sử dụng cho máy ảo và khi hoàn tất, hãy nhấn Vào trên bàn phím của bạn. Máy ảo bây giờ sẽ sử dụng tên mới.

Đổi tên máy ảo HYPER-V VỚI MENU ĐIỀU KHIỂN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ HYPER-V

Để đổi tên máy ảo Hyper-V bằng Hyper-V Manager, hãy làm theo các bước sau:

 1. Khởi chạy Trình quản lý Hyper-V bằng cách nhập Hyper-DRAW Nhập trường tìm kiếm Start Menu và sau đó chọn Hyper-V Manager khi nó xuất hiện như hình dưới đây.
 2. Khi trình quản lý Hyper-V mở ra, hãy tìm máy ảo bạn muốn đổi tên và nhấp chuột phải vào nó để menu ngữ cảnh của nó xuất hiện. Như bạn có thể thấy từ hình ảnh bên dưới, có một tùy chọn có tên Đổi tên… . Nếu đây là máy ảo bạn muốn đổi tên, hãy nhấp vào Đổi tên.
 3. Tên máy ảo bây giờ sẽ trở thành một trường bạn có thể chỉnh sửa. Chỉ cần xóa tên hiện tại và nhập tên mới bạn muốn sử dụng.
 4. Khi hoàn tất, nhấn Enter trên bàn phím của bạn và máy ảo sẽ sử dụng tên mới

Bây giờ bạn có thể đóng Hyper-V Manager.

RENAME HYPER-V VM VỚI POWERSHELL

Đối với những người muốn đổi tên máy ảo Hyper-V thông qua dòng lệnh hoặc thông qua tập lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh PowerShell Rename-VM để đổi tên máy. Để đổi tên máy ảo bằng PowerShell, bạn có thể sử dụng các bước sau:

 1. Khởi động PowerShell với quyền quản trị bằng cách nhấp vào nút Start Menu ( ) và sau đó chọn Windows PowerShell (Quản trị) như hình dưới đây.
 2. Khi PowerShell mở ra, bạn có thể nhận được danh sách các máy ảo đã cài đặt bằng cách nhập Get-VM và nhấn. Chìa khóa Vào trên bàn phím. Lệnh Get-VM sẽ hiển thị một máy ảo và tên của chúng.

 3. Để đổi tên một máy ảo, bạn cần sử dụng lệnh Rename-VM. Lệnh này nhận hai đối số, tên của máy ảo để đổi tên và sau đó là tên mới mà bạn muốn đổi tên. Điều quan trọng cần lưu ý là khi sử dụng tên có chứa khoảng trắng, bạn cần đặt dấu ngoặc kép xung quanh tên.

  Ví dụ, chúng ta sẽ đổi tên máy ảo Ubuntu thành Ubuntu Rename. Để làm điều này, chúng tôi nhập lệnh Đổi tên-VM Ubuntu “Ubuntu đã được đổi tên” và hãy nhấn Vào trên bàn phím.

  Lệnh đổi tên máy ảo PowerShell
 4. Khi PowerShell đổi tên một máy ảo, nó không hiển thị bất kỳ đầu ra nào. Để xem máy ảo đã được đổi tên hay chưa, bạn có thể ra lệnh Get-VM .
 5. Như bạn có thể thấy VM đã được đổi tên từ Ubuntu thành Ubuntu Rename. Bây giờ bạn có thể gõ Lối ra và hãy nhấn Vào để thoát PowerShell.

Nguồn : thuthuatmaytinh.vn

Leave a comment